Sybilla 2015 dla Muzeum Etnograficznego w Krakowie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki XXXVI edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2015. Wśród laureatów znalazło się Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Wystawę muzeum „Izba przyjęć rzeczy biednych. RE_KOLEKCJE z Kantora”  uznano za najlepszą wystawę etnograficzną roku 2015.   

Wyniki konkursu ogłoszono na uroczystej gali w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w dniu 23 maja br. Nagrody i wyróżnienia laureatom Sybilla 2015 wręczyła  Podsekretarz Stanu w MKiDN Wanda Zwinogrodzka. W imieniu MEK nagrodę odebrał Dyrektor Antoni Bartosz.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu za ekspozycję “Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję”.

Warto podkreślić, że do tegorocznej edycji konkursu wpłynęły 264 projekty muzealne.Zostały one poddane ocenie jury, w skład którego weszli wybitni przedstawiciele świata nauki i kultury. Nagrody przyznano w 11 kategoriach. Przyznano również Grand Prix, nagrodę główną.

Opis wystawy „Izba przyjęć rzeczy biednych. RE_KOLEKCJE z Kantora”

Wystawa „Izba przyjęć rzeczy biednych. Re-KOLEKCJE z Kantora” powstała, by zbadać relację pomiędzy dziełem twórcy Teatru Cricot 2 a istotą muzeum etnograficznego. Do pracy instytucji, która od stulecia gromadzi rzeczy ludzkie, przyłożyliśmy pojęcia BIO-OBIEKTU oraz RZECZYWISTOŚCI NAJNIŻSZEJ RANGI. Dlaczego?

Dlatego, że Muzeum tworzy swoją kolekcję w sposób bliski metodzie Kantora: wyrywa rzeczy z codzienności, pozbawiając je więzi z pierwotnym ich życiem. Gromadząc, zarazem unicestwia żywotność i tworzy skład PRZEDMIOTÓW BIEDNYCH.

Zapytaliśmy o to, jak wzbudzić w zbiorach nową siłę i sprawczość? Czy Muzeum może dziś być miejscem, w którym szuka się prawdy o sobie?

Pracując po kantorowsku, zaproponowaliśmy odczytywanie RZECZY poprzez własną pamięć i wrażliwość, a także otwarcie na perspektywę innych. Ta eksperymentalna próba została chętnie podjęta przez odbiorców, którzy stali się uczestnikami głębszego procesu. Okazało się, że nie tylko odkrywają, ale i kreują sekretne życie muzealium!

Marta Deskur – „Związek”, 2016 r. / Na podstawie wystawy „Izba przyjęć rzeczy biednych. Re_Kolekcje z Kantora” – Muzeum Etnograficzne w Krakowie, 2015 r.

* * *
„Sybilla” jest ogólnopolskim konkursem organizowanym od 1980 roku, którego celem jest wyróżnienie najwybitniejszych dokonań w obszarze działalności muzealnej. W tym roku nagrody przyznano już po raz trzydziesty szósty. Zdobycie laurów w tym konkursie uznawane jest za najważniejsze wyróżnienie w polskim muzealnictwie.

* Na zdjęciu: Wręczenie nagród Sybilla 2015, fot. Danuta Matloch

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego