Stypendium MKiDN dla tkaczki Danuty Radulskiej

Danuta Radulska, podlaska tkaczka dwuosnowowa znalazła się wśród grona tegorocznych laureatów stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury przyznawanych z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach stypendium „Barwny watek w janowskiej tkaninie” Pani Danuta stworzy kolekcję ośmiu tkanin dwuosnowowych, z których część powstanie z przędzy barwionej, zapomnianą już techniką wykorzystującą barwniki naturalne pochodzące z lokalnych roślin. Dzięki temu zyskają one niepowtarzalny, delikatny koloryt.

W ramach programu stypendialnego przez rok twórczyni wykona cztery tkaniny w technice dwuosnowowej z przędzy barwionej barwnikami roślinnymi i cztery syntetycznymi, co pozwoli na porównanie obu technik balwierskich. Samodzielnie opracuje wzornictwo w oparciu o wzory charakterystyczne dla tkackiego ośrodka janowskiego.

Podsumowaniem stypendium będzie zaprezentowanie tkanin na wystawie w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie oraz w Galerii Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

Pani Danuta Radulska jest wybitną, tkaczką która od wielu lat zajmuje się tkactwem dwuosnowowym, dba o zachowanie tradycji lokalnej sztuki ludowej przekazując swoja wiedzę i umiejętności kolejnym pokoleniom tkaczek, angażuje się w działania na rzecz promocji sztuki ludowej i twórców regionu.

Serdecznie gratulujemy artystce!

O kolejnych etapach prac będziemy Państwa informować na łamach naszego serwisu.