„Folklor Rzeszowiaków” wydany

Książka podsumowująca kilkuletnie badania nad kulturą ludową Rzeszowiaków została wydana – informuje nas Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Spotkanie promocyjne zaplanowano na przełomie stycznia i lutego br.

W latach 2014 – 2016 w Rzeszowskiem, Łańcuckiem i Przeworskiem zostały przeprowadzone badania
nad kulturą ludową mieszkańców tych terenów. O jej bogactwie będzie można przeczytać w książce
pt. „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian. Według badań terenowych 2014-2016”.

O książce pisaliśmy już wcześniej na naszym portalu: „Folklor Rzeszowiaków” zrecenzowany

Na prezentację publikacji i rozmowy o niej koordynatorzy projektu zaproszą na przełomie stycznia i lutego. Na spotkaniu będzie się można zaopatrzyć w książkę.

Oto spis treści wydawnictwa:

Wprowadzenie
1. Od redaktora – Katarzyna Barańska
2. Kilka uwag do badań kultury ludowej Rzeszowiaków – Jacek Tejchma
3. O badaniach w Rzeszowskiem – Jacek Bardan

Historia
1. Osadnictwo i życie codzienne chłopów rzeszowskich od XIII do XVIII wieku – Izabela Wodzińska

Współczesność
1. Pamięć o przeszłości, czyli kształtowanie się obrazu świata – Arkadiusz Więch
2. Wizerunki i pamięć o innych w narracjach mieszkańców wsi – Tomasz Kosiek
3. Religijność ludowa i świat wierzeń – Elżbieta Dudek-Młynarska
4. Obrzędowość doroczna – przemiany i trwanie – Karolina Migurska, Justyna Niepokój-Gil
5. Obrzędowość rodzinna – Jan Barański
6. Ale wesoło było! Wokół relacji społecznych mieszkańców wsi – Arkadiusz Więch
7. Budownictwo drewniane w dorzeczu środkowego Wisłoka – Wojciech Dragan
8. Zajęcia codzienne – obraz przemian – Wojciech Dragan
9. Pożywienie na co dzień i od święta oraz lecznictwo ludowe – Urszula Rzeszut-Baran
10. Od tradycyjnego do folklorystycznego stroju ludowego – Katarzyna Ignas
11. Język – zanik, zmiana, kontynuacja – Janusz Radwański
12. Wszystko tutaj śpiewa, co żyje – poezja ludowa – Janusz Radwański
13. Pieśni Rzeszowiaków – Jolanta Dragan
14. Folklor muzyczny – Agata Witowicz
15. Taniec i zwyczaj taneczny – Tomasz Nowak
16. Sztuka ludowa, plastyka obrzędowa – Agata Hemon
17. Literatura cytowana

Materiały z badań
1. Wywiady
2. Pieśni
3. Melodie
4. Filmy

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury oraz Województwa Podkarpackiego.