Stowarzyszenie Twórców Ludowych zaprasza do debaty o zachowaniu autentycznych źródeł kultury ludowej

Od dłuższego czasu otrzymujemy od wielu osób, stowarzyszeń, instytucji jak również (co ważne w tej całej sprawie) KGW, wiadomości z prośbą o patronat (merytoryczny, medialny) bądź udostępnienie w mediach informacji o przeróżnych inicjatywach. Sytuacja ta szczególnie nasiliła się w ostatnim czasie, zapewne za sprawą coraz to nowych dotacji na rzecz dziedzictwa kulturowego i podtrzymywania tradycji.

Niestety, z przykrością musimy stwierdzić, że większość z tych działań ma niewiele wspólnego z autentyczną kulturą ludową, (raczej z kulturą ludyczną?) … oprócz rzecz jasna ładnej, zgrabnej nazwy projektu i jak się domyślamy dobrego projektowego opisu dla podniesienia punktacji.

Bo jakże dać przysłowiowego „lajka dla warsztatów folklorystycznych z „mistrzem, podczas których zdobimy przedmioty techniką dequpage, filmów z „autentyczną muzyką ludową w wykonaniu zespołu, w składzie którego słyszymy tamburyn czy internetowej prezentacji sztuki ludowej tworzonej bez znajomości elementarnej etnograficznej wiedzy.

Do tego należy jeszcze dorzucić unifikację wzornictwa, zapożyczanie i mieszanie stylów regionalnych…

Ktoś zapyta: A dlaczego nie? No właśnie…

Dlatego też wspólnie z redakcją kwartalnika „Twórczość Ludowa oraz portalu KulturaLudowa.pl chcemy otworzyć dyskusję o zachowaniu autentycznych źródeł kultury ludowej. Od najnowszego numeru TL, a także na łamach KL.pl publikować będziemy teksty i rozważania na ten temat.

Zapraszamy do debaty!

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

* Rzeźbę wykonał Zbigniew Chalimoniuk, fot. K. Butryn