Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2019”. Nagrodzono wystawy i projekty etnograficzne

„Gratulując w sposób szczególny laureatom Konkursu, dziękuję wszystkim muzeom i muzealnikom, którzy z oddaniem polskiej kulturze realizują obecnie swoje zadania” – powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin podczas gali ogłoszenia wyników 40. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2019.

Nagrodę Grand Prix Konkursu otrzymało Muzeum Narodowe w Krakowie za wystawę w Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich.

Uroczyste gale Sybilli – ogólnopolskiego Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku, mającego na celu wyłonienie i promocję najlepszych przedsięwzięć polskich muzeów, odbywały się w maju – w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów. W tym roku nadzwyczajne warunki ogólnoświatowej pandemii spowodowały zmianę nie tylko w terminach, ale także w sposobie ogłoszenia wyników Konkursu. Po raz pierwszy w historii wyniki ogłoszone zostały online. Obrady jury konkursowego pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wojciecha Włodarczyka także odbywały się za pośrednictwem połączeń internetowych. Spośród 157 zgłoszeń jury wskazało zwycięzców oraz wyróżnionych w 6 kategoriach.

Konkurs Sybilla 2019, fot. Danuta Matloch / MKiDN

Wśród nagrodzonych znalazły się również instytucje zajmujące się kulturą ludową.

Wyróżnienie w kategorii Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury otrzymało Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu za projekt SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu

SKANSENOVA to partnerski projekt inwestycyjny, realizowany w latach 2016–2019 wspólnie przez osiem instytucji. Jego celem było zachowanie zabytków architektury drewnianej poprzez zapewnienie optymalnej ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi. Modernizacja skansenów objęła nie tylko renowację obiektów i wprowadzenie nowych elementów ekspozycji, ale także rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej i poszerzenie działań promocyjnych.

W kategorii Projekty naukowo-badawcze nagrodą główną Sybillą uhonorowano Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej za „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie.

Autorzy projektu postawili sobie za cel zebranie kompletnych informacji dotyczących obrzędowości Godnich Świąt związanej z tradycjami kolędniczymi i ich współczesnymi przemianami na terenach Lasowiaków i Rzeszowiaków. Badania terenowe odbyły się na obszarze 10 powiatów województwa podkarpackiego. Na projekt zrealizowany w latach 2018–2019 złożyły się kwerendy, opracowanie i archiwizacja materiałów, podsumowanie badań w postaci publikacji książki oraz rozpowszechnianie rezultatów projektu.

Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie, fot. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

W śród laureatów konkursu znalazło się również Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu otrzymując wyróżnienie w kategorii wystawy stałe.

Wystawa pt. „Magia instrumentów. Osobliwości inwencja trzy głosowa” prezentuje najbardziej oryginalne instrumenty z szydłowieckich zbiorów. Są to instrumenty profesjonalne, które z różnych powodów znalazły się w obrębie oddziaływania muzyki tradycyjnej i współtworzą ją. „Magia instrumentów…” to wystawa, w planie głównych przebiegów i wątków, odnosząca się do bogatych konstrukcji muzycznych doby baroku. Tworzące całość ekspozycyjną trzy tematy – trzy głosy tej instrumentologicznej inwencji, prezentowane w trzech komnatach zamku, budowane w odniesieniu do trzech odmiennych kryteriów, stopniowo wprowadzane, oplatane kontrapunktem odniesień historycznych, ikonograficznych, także tych multimedialnych – budują jedną opowieść, będącą zarazem muzycznym doświadczeniem: wizualnym, audialnym, empirycznym.

O Konkursie

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla to ogólnopolski, coroczny konkurs, mający na celu wyłonienie i promocję najlepszych przedsięwzięć polskich muzeów. Organizowany jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżnienie w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla” jest, od czasu jego pierwszej edycji w 1980 r., traktowane jako jedna z najwyższych form uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie. Pierwszą instytucją, której powierzono organizację konkursu było Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, kolejnymi: Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Od czasu powołania w 2011 r. organizatorem Sybilli stał się Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Informacje o konkursie na: http://konkurssybilla.nimoz.pl/

Źródło: MKIDN