Stara Tradycja. Konkurs dla tradycyjnych muzyków młodego pokolenia

Organizatorzy Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata ogłosili konkurs dla młodych zespołów i muzyków wiernie wykonuwujących folklor muzyczny.

Konkurs przeznaczony dla młodych muzyków (amatorów i
profesjonalistów) jest okazją do prezentacji umiejętności gry i śpiewu
opartego na źródłach polskiej muzyki ludowej.

Uczestników będą oceniać
mistrzowie – tradycyjni muzykanci oraz badacze żywego dziedzictwa
muzyki ludowej.
– Muzykanci: Jan Gaca, Stanisław Tarnowski, Władysław Trebunia, Józef Broda, Romuald Jędraszak
– Eksperci: Andrzej Bieńkowski, Piotr Kędziorek, Marcin Pospieszalski, Tomasz Nowak, Remigiusz Hanaj

Warunki uczestnictwa:

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz wkrótce do pobrania na stronie Festiwalu);
2. Przesłanie nagrań 3 utworów kontynuujących konkretną tradycję z terenu Rzeczpospolitej – w formie mp3 na adres biuro@festivalmazurki.pl, stara.tradycja@festivalmazurki.pl
3. Podanie źródeł (nazwiska muzykantów, nagrania archiwalne, publikacje);
4. Brak publikacji płytowych zespołu.

Zgłoszenia i nagrania można nadsyłać do 15 marca 2011 r. na adres:
biuro@festivalmazurki.pl stara.tradycja@festivalmazurki.pl

www.festivalmazurki.pl

TESTTT