Kopalnia kolorów. Malarstwo nieprofesjonalne na Górnym Śląsku

wyk.Wanda Krawczuk, fot. organizator

wyk.Wanda Krawczuk
fot. organizator

14 lutego 2011 w Muzeum w Gliwicach odbędzie się otwarcie wystawy obrazów śląskich malarzy nieprofesjonalnych pochodzących z niezwykłej kolekcji Gerarda Stanislawa Trefonia.

Na inaugurację najnowszej wystawy Muzeum w Gliwicach – nie bez powodu – wybrało Dzień św. Walentego.

Twórczość plastyków intuicyjnych, naiwnych oraz tych, których Alfred Ligocki nazwał "oświeconymi" tchnie bowiem feerią barw i świeżością, której próżno szukać w dzisiejszej sztuce polskiej.

Dzieła prezentowane w Willi Caro pochodzą zarówno z okresu najstarszego, jeszcze przedwojennego, jak i lat ostatnich.

Obok powszechnie znanych nazwisk – Pawła Wróbla, Teofila Ociepki i Erwina Sówki, pojawią się nazwiska mniej znanych: Joachima Achtelika czy Jana Janigi. Warto jednak zaznaczyć, iż wybór dzieł z, liczącej ponad dwa tysiące eksponatów, kolekcji Gerarda Trefonia, może niejednego zaskoczyć…

Malarstwo nieprofesjonalne zgromadzone przez G.S. Trefonia jest zróżnicowane pod względem artystycznym, formalnym, a także tematycznym, bowiem taka jest specyfika tej sztuki.

Obok prac dojrzałych, niejednokrotnie świetnych warsztatowo, znajdujemy prace nieporadne, ale ukazujące swoisty, niepowtarzalny styl, charakterystyczny wyłącznie dla ich twórcy.

Tematycznie obrazy tworzą zespół, w którym pejzaż górnośląski, bliski, znany, oswojony, odgrywa znaczną rolę.

Na jednych jest to Śląsk przemysłowy, szary, zadymiony, z hałdami, szybami kopalń, kominami hut i halami fabrycznymi, Śląsk należący pozornie do przeszłości. Trudno bowiem odróżnić, zwłaszcza w pracach najnowszych, pejzaż rzeczywisty od wyobrażonego; bo też imaginacja stanowi element wspólny dla malarstwa naiwnego.

Optymizm, tęczowe krajobrazy, gra ze śląską mitologią i światy wyobrażone to zaproszenie dla wszystkich, którzy choć na chwilę pragną zapomnieć o szarej, zimowej aurze.

Wystawa: Kopalnia kolorów. Malarstwo nieprofesjonalne na Górnym Śląsku z kolekcji Gerarda Stanislawa Trefonia.
Wernisaż: 14 lutego, od godziny 10:00 do 18:00 bezpłatny wstęp dla Wszystkich zwiedzających. Wystawa trwa od 14 lutego – 14 maja, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice

Galeria »

wyk. Erwin Sówka, fot. organizatorzy wyk. Erwin Sówka, fot. organizatorzy wyk. Paweł Wróbel, fot. organizatorzy

Kopalnia kolorów. Malarstwo nieprofesjonalne na Górnym Śląsku z kolekcji Gerarda Stanislawa Trefonia