Skansen w Kłóbce wzbogaci się o nowy zabytkowy obiekt

Jak informuje nas Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na początku października zwiedzającym skansen w Kłóbce zostanie udostępniony nowy obiekt – drewniany kościół z Brzeźna. Obecnie trwają prace przy aranżacji wnętrza budynku. 

W maju br., w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce zakończone zostały prace budowlane przy drewnianym kościele z Brzeźna, rozebranym i translokowanym na teren skansenu w ubiegłym roku.

Odtworzony w barokowej formie zabytek uzupełnił i wzbogacił istniejący w parku etnograficznym obraz wiejskiej architektury ludowej o ciekawy obiekt sakralny. Warunkiem udostępnienia kościoła zwiedzającym jest przygotowanie aranżacji jego wnętrza. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Pracowni Konserwacji Zabytków Piotra Romanowskiego w Toruniu, trwa realizacja zadania pn. Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce.

Ukończono już prace nad konserwacją ołtarza bocznego z 1794 r., którego stan zachowania wymagał wielu zabiegów rekonstrukcyjnych. W nastawie ołtarzowej, odtworzone zostały niezachowane elementy jej architektury i snycerki oraz przywrócona pierwotna polichromia. W retabulum, na odnowionym malarskim tle, umieszczony został barokowy krucyfiks, a w zwieńczeniu, pierwotną świetność odzyskał wizerunek św. Walentego ujęty w tondo, w którym zrekonstruowano polichromię elementów snycerki wraz z ich złoceniami. Zgodnie ze stylistyką całości ołtarza zrekonstruowano brakującą mensę.

Ołtarz boczny z 1794 r. przed konserwacją i po. Fot. J. Czerwiński, P. Romanowski / MZKiD

Ołtarz boczny z 1794 r. przed konserwacją i po. Fot. J. Czerwiński, P. Romanowski / MZKiD

W najbliższym czasie pracom konserwatorskim poddany zostanie ołtarz główny, pochodzący z pierwotnego wyposażenia kościoła z Brzeźna, a w dalszej kolejności ambona z kościoła w Ostrowitem, piękny przykład wczesnoklasycystycznej snycerki.

Równolegle z realizacją zadania w ramach programu ministerialnego, we wnętrzu świątyni, konserwatorzy z muzeum odnawiają zachowane polichromie. Trwają też prace nad opracowywaniem scenariusza wnętrza, które łączą się z kompletowaniem utensyliów, paramentów oraz innych elementów kościelnego wyposażenia. Jednocześnie w Pracowni Renowacji Antyków Romana Wietrzyckiego we Włocławku konserwowane są meble wytypowane do zakrystii.

Zabytkowy ołtarz przed konserwacją i po. Fot. J. Czerwiński, P. Romanowski / MZKiD

Zabytkowy ołtarz przed konserwacją i po. Fot. J. Czerwiński, P. Romanowski / MZKiD

Realizacja zadania będzie miała finał w końcu września, a udostępnienie ekspozycji dla zwiedzających na początku października br. Zadanie obejmuje także druk informatora o świątyni z Brzeźna i jego wyposażeniu.

Realizacja dzięki dotacji pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu Wspieranie działań muzealnych 2017 oraz dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tekst: Krystyna Pawłowska

 * Zdjęcie na górze: Prace budowlane przy drewnianym kościele z Brzeźna, fot. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej