Rusza kolejna edycja ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zachęca do zgłaszania kandydatur do ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Termin zgłaszania: 31 marca 2010 r.

Nagroda ta jest formą uhonorowania dorobku artystycznego i wybitnych osiągnięć twórców ludowych, naukowców, badaczy i popularyzatorów oraz osób, instytucji i organizacji wspierających rodzimą kulturę na obszarze Polski. Wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.
Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który jednocześnie jest głównym fundatorem przyznawanych wyróżnień (medal autorstwa Anny Jarnuszkiewicz, dyplom i gratyfikacja pieniężna).

Zgłoszenie kandydata do nagrody (formularz) – pobierz

Wnioski zawierające zgłoszenie kandydata do nagrody na określonym formularzu (do pobrania powyżej) wraz z materiałami uzupełniającymi określonymi w regulaminie należy przesyłać do dnia 31 marca 2010 r. na adres organizatora:

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
Al. Jana Pawła II 11
26-400 Przysucha

Kontakt telefoniczny: 48 675 22 48.

Więcej informacji na stronie muzeum www.muzeum-radom.pl