„Rozważajcie proszę chrześcijanie…”

Zespół Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej, fot. www.muzykakresow.pl

Zespół Międzynarodowej
Szkoły Muzyki Tradycyjnej
fot. www.muzykakresow.pl

18 marca w Lublinie w Bazylice Ojców Dominikanów odbędzie się koncert pieśni wielkopostnych w wykonaniu Zespołu Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej.

Na program koncertu składają się tradycyjne pozaliturgiczne pieśni wielkopostne i pasyjne, zachowane do dziś w ustnej tradycji w różnych regionach Polski.

W wielu wsiach, do których udało nam się dotrzeć w trakcie badań terenowych i nagrać pieśni, są one wciąż ważnym elementem praktyki religijnej.

Rozbrzmiewają zarówno w kościołach, w trakcie wielogodzinnych czuwań modlitewnych, jak i w domach podczas nabożeństw inicjowanych przez ludzi z potrzeby serca a także chęci ocalenia najstarszych świadectw muzycznych, zachowanych w żywej pamięci ludzi i przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Warstwa słowna pieśni bardzo często jest zgodna z oryginalnym tekstem (ale śpiewanym w miejscowej gwarze), najczęściej pochodzącym ze znanego zbioru ks. Mioduszewskiego. Interesujące są natomiast lokalne warianty melodyczne, w których wyraźnie funkcjonuje idiom muzyczny charakterystyczny dla danego regionu.

Program koncertu:

Ojcze Boże Wszechmogący / XIX w. Zdziłowice k/ Janowa Lubelskiego

O duszo wszelka nabożna / XVIII w. Długie, Kurpie

Zbliżam się k Tobie Jezu mój kochany / XVIII w. Długie, Kurpie

Klęcząc w Ogrójcu / XIX w. Wojsławice k / Chełma

Rozważajcie proszę chrześcijanie / XIX w. Zdziłowice k/ Janowa lubelskiego

Jużem dość pracował dla Ciebie człowiecze / XIX w. Zdziłowice k / Janowa Lubelskiego

Same się muszą kruszyć twarde skały / XIX w. Zdziłowice k/ Janowa Lubelskiego

Witaj Matko Uwielbiona / XVIII w. Kocudza k/ Janowa Lubelskiego

Płaczcie Anieli / XVIII w. Zdziłowice k/ Janowa Lubelskiego

Wykonawcy:

Zespół Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej przy Fundacji „Muzyka Kresów” (Lublin), w składzie: Anastazja
Bernad, Zofia Bernad, Magdalena Flak, Ewa Grochowska, Magdalena
Jakubowska, Olga Kozieł, Hanna Linkowska, Jan Bernad, Bartłomiej Drozd,
Paweł Grochocki, Jakub Korona, Edmund Kuryluk, Tomasz Sawicki.

Prowadzenie Zespołu: Jan Bernad

Przygotowanie koncertu: Ewa Grochowska, Paweł Grochocki

Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej
powołana została przy Fundacji „Muzyka Kresów” w 1998 r. Jej celem jest
zainteresowanie młodego pokolenia polską muzyką tradycyjną. Zajęcia
prowadzone są w ośrodkach akademickich i środowiskach kulturowych w
Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Olsztynie,
Białymstoku, Lublinie i innych miastach Polski.

Działający przy Szkole Zespół powstał
wiosną 2000 roku. Głównym celem jego działalności jest ocalenie i
twórcza kontynuacja polskich pieśni tradycyjnych.

Zespół ma w
repertuarze pieśni obrzędowe i liryczne Lubelszczyzny, Mazowsza,
Białostocczyzny i Kurpiów, rekonstruuje archaiczne techniki śpiewu
poszczególnych regionów, bierze udział w badaniach terenowych.

Szczególną uwagę poświęca pieśniom obrzędowym: weselnym, żniwnym,
kolędom zimowym i wiosennym jako najstarszym świadectwom polskiej
kultury muzycznej a także ludowym pieśniom religijnym. Członkami
Zespołu kieruje silne przekonanie, że pieśń tradycyjna jest dziełem,
tak jak inne dzieła sztuki, a praca nad pieśnią jest procesem twórczym.

Koncert odbędzie się 18 marca 2012 r., o godz. 15.00, Bazylika Ojców Dominikanów w Lublinie (u. Złota 9).