Nagroda im. Oskara Kolberga – zgłoszenia

Zespół ludowy z Trzcinca - laureat ubiegłorocznej nagrody im. Oskara Kolberga, fot. Paweł Onochin

Zespół ludowy z Trzcinca – laureat
ubiegłorocznej nagrody im. Oskara Kolberga
fot. Paweł Onochin

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zachęca do zgłaszania kandydatur do ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej".

Nagroda honoruje dorobek artystyczny i wybitne osiągnięcia twórców ludowych, naukowców, badaczy i popularyzatorów oraz osób, instytucji i organizacji wspierających rodzimą kulturę na całym obszarze Polski.

Wkazuje i promuje najlepsze wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje patronat i jest głównym fundatorem nagród i wyróżnień honorowych (medal autorstwa A. Januszkiewicz, dyplom i gratyfikacja pienięzna).

Nagrody przyznawane są w nastepujących kategoriach:

– twórczośc w dziedzinach plastyki, zdobnictwa, rękodział i rzemiosła ludowego;

– folkloru muzyczno-tanecznego;

– pisartswo ludowe

– kapele ludowe;

– zespoły folklorystyczne;

– dziuałalnośc naukowo badawcza, dokumentacja, animacja i upowszechnianie kultury ludowej;

– nagrody honorowe dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej

Prosimy o nadsyłanie wniosków (w formie załączonej ankiety i materiałów uzupełniających, określonych w regulaminie) do dnia 31 marca 2012 roku, na adres organizatora: Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Al. Jana Pawła II nr 11, 26-400 Przysucha, tel/fax (048) 675 22 48, muzeumok@muzeum-radom.pl.

Regulamin nagrody oraz karta zgłoszenia na stronie www.muzeum-radom.pl

TESTTT