Rozstrzygnięto XLIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka

W 2015 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych ogłosił w formule otwartej XLIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. W konkursie wzięło udział 127 pisarzy, którzy nadesłali 88 zestawów poetyckich i 47 prozatorskich.

W dniu 26 lutego 2016 roku z Lublinie jury obradujące w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski, mgr Katarzyna Kraczoń, dr Donat Niewiadomski, dr hab. Katarzyna Smyk, I nagrodę w poezji przyznało Wandzie Łomnickiej-Dulak („Malwa”), II – Teodorze Marii Pikule („Fidiasz”) i Annie Karolewskiej („Maryśka”), III – Krzysztofowi Kokotowi („Abi”), Natalii Borowskiej („Bławatek1”), Katarzynie Annie Piotrowskiej („Dennica”), Barbarze Kołacz („Dworek modrzewiowy”) oraz Annie Piliszewskiej („Zielona dolina”).

Wyróżnienia w poezji otrzymali: Bogdan Nowicki („Bławatek”), Halina Graboś („Dobrawa”), Jan Gumbisz („Gołoborze”), Jerzy Piliszewski („Jaskółka”), Jadwiga Baczewska („Konwalia”), Sabina Szymbor („Malwa1”), Piotr Oprzędek („Siewca słowa”), Ewa Musiorska („Sigma”), Zygmunt Królak („Smak czereśni”) i Władysław Koczot („Tulipan”).

W prozie nie przyznano I nagrody, II nagrodą uhonorowano Walerię Prochownik („Jarzębina”), III – Floriannę Kiszczak („Brzoza”), Elżbietę Wójtowicz („Czeremcha1”) oraz Zofię Przeliorz („Kalina1”).

Wyróżnienia w prozie otrzymali: Magdalena Świątecka („Kronikarz”), Kazimierz Surzyn („Nadzieja”), Elżbieta Maria Grymel („Nieszpułka”), Leon Szabluk („Noel”), Stanisław Ptaszek („Sot”) oraz Franciszka Ogonowska („Wrzos”).

Wszystkie nagrody oraz wyróżnienia przyznano za zestawy utworów.

Zdaniem jury poziom artystyczny nadesłanych utworów poetyckich był na ogół wyrównany i dość wysoki. Przeważały liryki o tematyce religijnej, nie zabrakło również poetyckich opisów przyrody oraz tekstów wspomnieniowych utrzymanych w stylistyce poezji ludowej. W prozie natomiast raziła rozwlekłość i potoczny język. Wiele nadesłanych tekstów nie mieściło się w konwencji tematycznej i gatunkowej konkursu.
Z zadowoleniem odnotowano wzrost popularności konkursu. W tegorocznej edycji przyznano nagrody finansowe pozyskane z repartycji pośredniej tzw. czystych nośników ZAiKS. Zostaną one przesłane pocztą do końca marca 2016 roku. Utwory wyróżnione będą opublikowane w kolejnym numerze „Twórczości Ludowej”. Egzemplarze autorskie wraz z dyplomami dla wszystkich laureatów konkursu prześlemy po ukazaniu się kwartalnika.