Rozstrzygnięcie konkursu na „Pamiątkę Regionu Warmii i Mazur”

Zakończyła się I edycja konkursu na "Pamiątkę Regionu Warmii i Mazur".

Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki regionalnej jednoznacznie kojarzonej z Warmią i Mazurami, służącej promocji regionu oraz stanowiącej atrakcyjną pamiątkę turystyczną.

W tegorocznym konkursie uczestniczyło 18 twórców, którzy zaprezentowali 32 prace rękodzieła artystycznego z ceramiki, drewna, szkła, metalu, haftu i papieru.

8 listopada 2010 r. Zarząd Województwa zaakceptował propozycję Komisji Konkursowej, która zdecydowała o nie przydzieleniu I miejsca.

Laureatami II i III miejsca zostali Pan Józef Borys z Olsztyna za pracę: Plakieta "Warmia i Mazury" i Pan Józef Karczewski z Rybna za pracę: "Pamiątka z Warmii i Mazur".

Gratulujemy autorom nagrodzonych prac oraz serdecznie dziękujemy wszystkim twórcom za udział w konkursie.

II miejsce Pan Józef Borys, praca
pt.: Plakieta "Warmia i Mazury" – nagroda 3.000,-PLN

III miejsce Pan Józef Karczewski, praca pt.: "Pamiątk z Warmii i Mazur" – nagroda 2.000,- PLN

Organizatorzy serdecznie zapraszają do II edycji konkursu, w której nabór prac konkursowych będzie trwał do 30 czerwca 2011 roku.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego
www.rpo.warmia.mazury.pl

TESTTT