Rękodzieło ludowe tradycja, dzień dzisiejszy i perspektywy na przyszłość

Celina Bałdyga  z uczestniczką warsztatów rękodzielniczych w Supraślu 2009, fot. organizatorzy

Celina Bałdyga z uczestniczką warsztatów
rękodzielniczych w Supraślu 2009
fot. organizatorzy

Wszystkich zainteresowanych kulturą ludową zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji: „Rękodzieło ludowe tradycja, dzień dzisiejszy i perspektywy na przyszłość”.

Konferencja odbędzie się
19 października 2012 r. o godz. 10:00 w WOAK (Białystok, ul. Kilińskiego 8, sala niebieska).

Celem spotkania jest
popularyzacja zanikających już dziedzin rękodzieła ludowego charakterystycznego
w naszym regionie, a także prezentacja wyników z wyjazdów terenowych
dokumentujących aktualne zjawiska kultury ludowej.

Mamy nadzieję, że uczestnicy
podejmą debatę nad aktualną kondycją rękodzieła ludowego, możliwościami i
ograniczeniami jego dalszego rozwoju oraz koniecznością poszukiwania nowego
miejsca dla tradycji we współczesnym świecie.

Program:

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 Rozpoczęcie konferencji

10.10
–10.40 „Twórcy ludowi z województwa podlaskiego w zakresie garncarstwa,
tkactwa i plecionkarstwa ze słomy i wikliny” – relacja z wyjazdów
terenowych – Krystyna Kunicka WOAK

10.40 – 11.00 „Tradycyjne
rzemiosła i ich ochrona w muzeach etnograficznych” – Urszula Szymak i
Karolina Radłowska – Białostockie Muzeum Wsi w Jurowcach

11.00
–11.15 „Działania podtrzymujące zachowanie praktyk rękodzielniczych w
pracy Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku – Wojciech
Kowalczuk

11.15 – 11.30 Działalności edukacyjna w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie – Ania Stefańczuk

11.30 – 11.45 Doświadczenia w upowszechnianiu tkactwa na podstawie Gospodarstwa Ekoturystyczne „Na Karczaku” – Krzysztof Górski

11.45 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 – 12.15 Działalność Stowarzyszenia Serfenta w zakresie dokumentacji i promocji plecionkarstwa -Paulina Adamska-Malesza,

12.15 – 12.35 Perspektywy działalności STL – Paweł Onochin – Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie

12.35
– 13.00 „Kultura pamięci” – dr Natalia Szydłowska – Zakład Wiedzy o
Kulturze na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku

13.00 – 13.30 „Problemy i perspektywy rozwojowe kultury ludowej” – Zygmunt Ciesielski

13.30 – 14.00 Panel dyskusyjny – „Tradycja a przyszłość kultury ludowej”

14.00 – 15.00 przerwa obiadowa

15.00
otwarcie wystawy podsumowującej Warsztaty Rękodzielnicze w Supraślu w
ramach projektu „W poszukiwaniu znaków tożsamości – dokumentacja i
popularyzacja rękodzieła ludowego”

TESTTT