Prof. Marian Pokropek odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Nestor polskiej etnografii Marian Pokropek został uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odznaczenie przyznane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego wręczyła wiceminister Wanda Zwinogrodzka.

Prof. Marian Pokropek jest emerytowanym pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, nestorem polskiej etnografii i niestrudzonym popularyzatorem polskiej kultury ludowej, sztuki ludowej oraz regionalnego budownictwa drewnianego. Jest również kolekcjonerem polskiej sztuki ludowej, zbieranej od kilkudziesięciu lat oraz organizatorem i właścicielem prywatnego Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, w którym prezentuje olbrzymią kolekcję około 10 tysięcy dzieł sztuki. W ramach Muzeum prof. Marian Pokropek prowadzi bezcenne archiwum fotograficzne, zawierające dokumentację z ponad 60. lat swojej pracy.

W ciągu 65 lat działalności naukowej profesor opublikował kilkaset prac naukowych. W 2019 roku wydane zostało jego znakomite dzieło pt. „Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym”, będące kompendium wiedzy dla wszystkich zainteresowanych polską kulturą ludową. To najważniejsza tego rodzaju praca wydana współcześnie.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

* Zdjęcie główne: MKiDN, CC BY-NC-ND 3.0