Poznajemy dziedzictwo kulturowe Warmii

„Warmio, quo vadis?” to projekt, który Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu realizuje od 2016 roku. Przyszedł czas na prezentację jego efektów. Na portalu cyfrowewm.pl co tydzień będzie można zobaczyć jedną z 10 zdigitalizowanych kapliczek, na kanale YouTube filmy o Warmii, a już wkrótce wydana zostanie książka o materialnym i niematerialnym dziedzictwie kulturowym Warmii.

Rozpoczął się drugi rok realizacji projektu “Warmio, quo vadis?” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ma charakter dokumentacyjny, badawczy, artystyczny, edukacyjny i informacyjny.

– Nasze tegoroczne plany obejmują m.in. przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w szkołach, spotkań dla wszystkich zainteresowanych tematami Warmii, jej dziedzictwa kulturowego czy ochrony zabytków, wydanie publikacji, w której zamieścimy m.in. opracowanie przeprowadzonych w zeszłym roku badań etnograficznych i propozycje zajęć dla różnych typów szkół, ale przede wszystkim opublikowanie wyników przeprowadzonych przez nas prac digitalizacyjnych – opowiada Hanna Laska-Kleinszmidt z Regionalnej Pracowni Digitalizacji, która realizuje projekt.

Materiały  ze  skaningu  są opracowywane,  także pod  kątem  naukowym,  a  następnie  zostaną opublikowane na stronie www.cyfrowewm.pl i przekazane właścicielom lub opiekunom  obiektów oraz instytucjom, które zajmują się ochroną i konserwacją zabytków, muzeom.

Kilka dni temu na stronie cyfrowewm.pl została zamieszczona cyfrowa wersja pierwszej ze zdigitalizowanych kapliczek – w Dobrym Mieście. W kolejne środy zaplanowane zostały odsłony dziewięciu następnych. Kapliczki to niezwykle istotny element dziedzictwa kulturowego Warmii – co najmniej od początków XVII wieku, przypomina dr Iwona Liżewska we wstępie do przygotowanej wspólnie ze Stanisławem Kuprjaniukiem monografii pt. “Warmińskie kapliczki”, na tym terenie ludzie zaczęli stawiać przy drogach i domach kapliczki, które do dziś są widomym znakiem ich duchowości i wiary. W okresie Kulturkampfu, dodaje historyk sztuki z Elbląga dr Jerzy Domino, polscy Warmiacy stawiali kapliczki, aby zamanifestować swoją narodowość.

Jednak digitalizacja to tylko część z działań podejmowanych w ramach tego projektu – również od dziś na kanale YouTube Regionalnej Pracowni Digitalizacji dostępnych jest pięć filmów pod wspólnym tytułem „Pięć opowieści o Warmii” – można z nich dowiedzieć jak gospodarowano na Warmii, jak ochronić to, co cenne, o mieszkańcach Warmii dawniej i dziś, o krajobrazie kulturowym i o pięknie warmińskiej tradycji, kultury i sztuki ludowej.

W najbliższym czasie zostanie także wydana publikacja dotycząca Warmii.

– W książce znalazły się teksty ekspertów i jednocześnie ludzi pełnych pasji oraz zaangażowania, kochających swoją pracę i przede wszystkim to miejsce. Są więc w niej treści naukowe, ale także praktyczne wskazówki dla nauczycieli – opowiada Hanna Laska-Kleinszmidt. – O niematerialnym dziedzictwie kulturowym na Warmii pisze prof. Janusz Hochleitner, historyk sztuki dr Iwona Liżewska, która jest kierownikiem Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie, pisze o krajobrazie osadniczym i sakralnym na Warmii. O zielonym krajobrazie kulturowym pisze z kolei Marzena Zwierowicz – architekt krajobrazu, odpowiedzialna w naszym województwie za zieleń zabytkową z ramienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Wreszcie Aleksandra Paprot-Wielopolska, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik badań etnograficznych, które odbyły się w ramach projektu „Warmio, quo vadis?” podsumowała je i przedstawi wyniki.

Wydana w 500 egzemplarzach publikacja będzie bezpłatna i otrzymają ją partnerzy projektu, uczestnicy działań projektowych, szkoły, w których odbędą się zajęcia, a także muzea czy biblioteki z województwa warmińsko-mazurskiego.

Projekt „Warmio, quo vadis?” będzie realizowany do końca 2017 roku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Partnerami projektu są: Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie wraz z delegaturą w Elblągu, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum Budownictwa Ludowego. Park Etnograficzny w Olsztynku, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Stowarzyszenie JANTAR z Elbląga, Portal kulturaludowa.pl, Polskie ​Radio Olsztyn, Dziennik Elbląski, Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, portal Kulturalny Warmii i Mazur eŚwiatowid.pl, portal eKulturalni.

* Zdjęcie na górze: fot. Regionalna Pracownia Digitalizacji Centrum Spotkań Europejskich “Światowid” w Elblągu