Polska kultura ludowa we współczesnym wzornictwie

Etnoinspiracje, fot. www.muzeum.narodowe.gda.pl

Etnoinspiracje
fot. www.muzeum.narodowe.gda.pl

Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Etnografii
zaprasza do składania propozycji referatów na seminarium:
"Etnoinspiracje. Inspiracje polską kultura ludową we współczesnym
wzornictwie, architekturze, sztuce, modzie, muzyce, reklamie…", które
odbędzie się 5 listopada w Gdańsku.

We współczesnym
wzornictwie, architekturze, sztuce, modzie, muzyce, reklamie i wielu
innych dziedzinach pojawiają się różnego typu nawiązania do
historycznej polskiej kultury ludowej.

Źródłem inspiracji bywają
wybrane motywy, surowce, techniki rękodzielnicze, tradycje czy też po
prostu znaczenia przypisywane kulturze ludowej.

Od kilku
lat mamy do czynienia ze swoistym bumem na przetworzoną "ludowość" –
nie po raz pierwszy w historii i zapewne nie po raz ostatni. Celem
seminarium jest podjęcie próby zastanowienia się nad przyczynami tego
zjawiska i jego charakterystyką.

Czy obecne zainteresowanie
"ludowością" różni się od wcześniejszych zjawisk tego typu? Jakie
elementy polskiej kultury ludowej stają się współcześnie inspiracją dla
artystów, projektantów? Czy jest ich wiele? Dlaczego tylko niektóre
mogą pełnić funkcje źródła inspiracji? Jakie elementy kultury ludowej
nie pojawiają się w artystycznych koncepcjach?

Czy przedmioty,
utwory nawiązujące do polskiej kultury ludowej wchodzą w dialog z
tradycją? Czy w jakiś sposób budują naszą tożsamość narodową,
regionalną? Czy identyfikujemy się z nimi? Co sprawiło, że przedmioty
do niedawna kojarzone raczej negatywnie, określane mianem "cepeliady",
znów stały się wartościowe dla projektantów, a po przekształceniu także
dla odbiorców i środowisk opiniotwórczych? Pytania można mnożyć.

Ogólne
granice tematu ma wyznaczać: czas – chodzi nam przede wszystkim o
analizę zjawisk współczesnych (choć, co oczywiste, niejednokrotnie nie
da się ich zrozumieć bez historycznych odniesień), oraz miejsce –
interesują nas zjawiska z terenu Polski (choć niekiedy nie sposób
odciąć się od światowego kontekstu).

Mile widziane będą
zarówno wystąpienia dotyczące poszczególnych dziedzin, w których
pojawiają się przedmioty inspirowane "ludowością", jak i analizy o
charakterze bardziej ogólnym.

Organizator: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Etnografii, ul. Cystersów 19, 80-330 Gdańsk
Termin seminarium: 5 listopada
Termin składania zgłoszeń: 2 października 2011
Kontakt: Katarzyna Kulikowska (k.kulikowska@muzeum.narodowe.gda.pl)

TESTTT