Podlaski szlak kulturowy – “Drzewo i Sakrum“

Mało dotąd znane podlaskie wsie zamieszkiwane przez mniejszość białoruską i będące przykładem oryginalnego drewnianego budownictwa znajdą się na planowanej trasie rozbudowywanego w regionie kulturowego szlaku "Drzewo i Sacrum".

Jak powiedział PAP Igor Łukaszuk ze Związku Młodzieży Białoruskiej, który realizuje projekt, na trasie szlaku znajdzie się na pewno kilka miejscowości koło Bielska Podlaskiego, m.in. Rajsk, Haćki i Augustowo. Miejscowości te powinny być promowane ze względu na ciekawą historię, bogactwo architektury sakralnej (w samej wsi Augustowo i jej okolicach znajdują się cztery cerkwie) czy posługiwanie się przez mieszkańców gwarą polsko-białoruskiego pogranicza.

Powstający w regionie szlak kulturowy objął do tej pory odcinek o długości ok. 50 km, przebiegający przez kilka gmin w południowo- wschodniej części województwa, m.in. Hajnówkę, Orlę i Dubicze Cerkiewne.

Do końca stycznia w 11 miejscowościach staną specjalne tablice informacyjne w językach: polskim, białoruskim i angielskim, opisujące m.in. ciekawe zagrody z XIX-wiecznym systemem zabudowy, wiatraki i cerkwie, ale także zabytki przyrody i znaleziska archeologiczne. Do połowy XIX wieku podlaskie budownictwo wiejskie było niemal całkowicie drewniane.

W tym roku szlak wydłuży się o kolejne 50 km na północ. Pobiegnie dwoma nitkami: z Hajnówki w stronę Narwi oraz z Bielska Podlaskiego w stronę Ryboł. Na zbieranie i opracowanie materiałów historycznych i etnograficznych oraz wytyczenie szlaku samorząd województwa przyznał 80 tys. zł. Organizatorzy chcą w tym roku udostępnić dla zwiedzających przynajmniej część planowanego szlaku.

Pomysłodawcą szlaku "Drzewo i Sacrum" jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Jego główną ideą jest, by oprócz dbania o budownictwo drewniane, chronić i promować bogactwo kulturowe tego regionu: ginące zawody, gwary mniejszości narodowych i religijnych, zwyczaje.

Źródło: Gazeta.pl/PAP