Podlasie. Nagrody artystyczne dla regionalistów i animatorów kultury ludowej

Po raz 17. wręczono nagrody artystyczne Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wśród nagrodzonych osoby działające na rzecz upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego Podlasia.

Uroczysta gala wręczenia nagród za sezon artystyczny 2015/2016 odbyła się w środę, 19 października w Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego otrzymali:

Jerzy Maksymiuk za całokształt dokonań w dziedzinie twórczości artystycznej; Asta Pieczulis za całokształt dotychczasowej działalności w zakresie upowszechniania i ochrony dóbr kultury, zwłaszcza kultury litewskiej; Zbigniew Nasiadko za całokształt działań na rzecz upowszechniania i ochrony kultury i dziedzictwa województwa podlaskiego, szczególnie dziedzictwa niematerialnego – ludowego śpiewu i muzykowania; Antoni Mosiewicz za znaczący wkład pracy w ochronę, upowszechnianie i promocję dziedzictwa kulturowego Podlasia, zwłaszcza starego budownictwa drewnianego oraz Kazimierz Pawczyński za 50 lat pracy na rzecz ochrony, pielęgnowania i upowszechniania folkloru i tradycji, zwłaszcza  kurpiowskich w województwie podlaskim.

Nagrody zostały przyznane już po raz XVII. Dotychczas uroczystość ta odbywała się w różnych miejscach województwa podlaskiego m. in. w Sejnach, Krasnogrudzie, Łomży, Bielsku Podlaskim, Tykocinie, Choroszczy, Drozdowie i Wigrach. W ciągu tych 17 lat nagrodzonych zostało już 69 osób szczególnie zasłużonych dla kultury Województwa Podlaskiego. W tym roku uroczystość odbyła się w miejscu szczególnym, dawnej posiadłości Rodziny hr. Starzeńskich, gdzie swoją siedzibę ma instytucja kultury województwa podlaskiego – Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Na uroczystość przybyli laureaci, Zarząd Województwa Podlaskiego w osobach marszałka Jerzego Leszczyńskiego, wicemarszałka Macieja Żywno, członka zarządu Stefana Krajewskiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego Jarosława Dworzańskiego, samorządowcy, przedstawiciele świata kultury, dziennikarze.

Tegoroczni laureaci Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego, fot. www.wrotapodlasia.pl

Tegoroczni laureaci Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego, fot. www.wrotapodlasia.pl

Jerzy Maksymiuk został zgłoszony w tym roku do nagrody przez Akademię 50+ oraz Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku. – Dziękuję za to wyróżnienie, ale przede wszystkim gratuluję pozostałym laureatom za ogromną pracę, aby zachować dawną muzykę i kulturę. Bo bez kultury, proszę Państwa, nie ma państwa! – powiedział Jerzy Maksymiuk odbierając nagrodę.

Astę Paczulis została zgłoszona do nagrody przez Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Annę Naszkiewicz. – Jestem bardzo oddana kulturze i tradycji Litwinów mieszkających w Polsce i zdeterminowana, by ją zachować i pielęgnować. Nagrodę tę zawdzięczam wielu osobom: mojej rodzinie, zespołom, z którymi pracuję, wójtowi Puńska, konsulowi Litwy. I im wszystkim tę nagrodę dedykuję – mówiła bardzo wzruszona Asta Pieczulis.

Antoniego Mosiewicza zgłosiła do nagrody Dorota Łapiak dyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. – Jestem dumny, że uroczystość odbywa się w muzeum, w którym przepracowałem 30 lat i w Pałacu, który przez ostatnie lata zmienił się diametralnie – powiedział Antoni Mosiewicz, który rok temu przeszedł na emeryturę. – Z muzeum tak do końca nie odchodzę, bo zostawiłem tu syna, który – mam nadzieję, za jakiś czas też zostanie nagrodzony za swoją pracę, bo wiem, że – podobnie jak ja – pracuje z pasją i poświęceniem.

Zbigniewa Nasiadko zgłosiła do nagrody Bożena Bednarek ze Stowarzyszenia Szukamy Polski. Laureat podziękował kapitule i zarzadowi za nagrodę: – A zwłaszcza dziękuję Marszałkom za to, że od 10 lat Urząd Marszałkowski jest strategicznym sponsorem naszego festiwalu Słopiewnie – dodał i zaprezentował 3 pieśni ludowe.

Kazimierz Pawczyński został zgłoszony do nagrody przez Jarosława Cholewickiego Dyrektora ROK w Łomży. – Jestem choreografem i zamiast mówić robię – powiedział Kazimierz Parczyński odbierając nagrodę. I zrobił. Zaprosił wszystkich laureatów do tańca z dziewczętami z zespołu Łomża.

Cała gala była przetykana muzyką, śpiewem, tańcem. Zespół z Puńska zaprezentował obrzęd weselny.

fot. www.wrotapodlasia.pl

fot. www.wrotapodlasia.pl

 ***

Jerzy Jan Maksymiuk, ur. 9 kwietnia 1936 roku w Grodnie, dzieciństwo i młodość spędził w Białymstoku, co zawsze podkreślał (w 2000 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku). Wybitny dyrygent, pianista, kompozytor muzyki symfonicznej, kompozycji kameralnych, muzyki filmowej, pieśni oraz muzyki współczesnej – przez wiele lat współtworzył „Warszawską Jesień”.

Jerzy Maksymiuk to jeden z najwspanialszych współczesnych artystów, muzyka stanowi całe jego życie.

Zbigniew Nasiadko, ur. 1936 roku – to przede wszystkim pieśniarz ludowy, publicysta i poeta, człowiek upowszechniający i chroniący kulturę, łączący często tradycję ze współczesnością. Od 2005 roku Zbigniew Nasiadko jest prezesem Towarzystwa Muzycznego „Słopiewnie”, które od 2007 roku organizuje w podlaskim Waniewie Festiwal Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni – Młode Głosy”. W 2016 roku odbyła się dziesiąta edycja tego festiwalu.

Zbigniew Nasiadko jest żywym dowodem na to, że profesjonalną karierę można zacząć na emeryturze.

Antoni Mosiewicz – przez 29 lat kierował największym działem Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – Działem Etnograficznym. Jest autorem 6 wystaw stałych i 22 czasowych, z których niektóre należą do unikatowych w skali kraju – takie jak Muzeum Chleba, czy też Szkoła Wiejska w Winnie Chrołach. Prowadził badania terenowe na temat m.in. podlaskiej ligawki, tradycyjnego rzemiosła, drobnej szlachty oraz emigracji zarobkowej do Belgii.

Zbiory Działu Etnograficznego liczą obecnie prawie 13 tys. zabytków, z czego ok. 70 proc. pozyskał i naukowo opracował Antoni Mosiewicz.

Asta Pieczulis, ur. 1970 – dba i popularyzuje kulturę Litwinów mieszkających na Podlasiu. Asta Pieczulis dokłada wszelkich starań, aby kulturę litewską utrzymać na najwyższym poziomie, popularyzować ją w Polsce, Na Litwie i świecie. Sama czynnie uczestniczy w działalności kulturalnej śpiewając i tańcząc w zespołach Domu Kultury Litewskiej.

Z sukcesami realizuje projekty kulturalne wsparte przez środki krajowe, Unii Europejskiej oraz Litwy.

Kazimierz Pawczyński – to wybitny choreograf, instruktor tańca, pedagog i wychowawca. Od ponad 50 lat przekazuje młodszym pokoleniom regionalne tańce ludowe, upowszechnia je w kraju i za granicą, chroniąc je przed zapomnieniem.

Szczególnie wyróżnił się w zakresie popularyzacji i rozwoju folkloru kurpiowskiego, a także promocji województwa podlaskiego jako założyciel, kierownik i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”.

* Zdjęcie na górze: fot. www,wrotapodlasia.pl

Źródło: www.wrotapodlasia.pl / (art, at, mk)