Podkarpackie muzea zwiedzimy w internecie

Wirtualne Muzea Podkarpacia - Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Wirtualne Muzea Podkarpacia
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie wraz z partnerem: Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania, zakończyło wspólny projekt "Wirtualne Muzea Podkarpacia", który został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Uroczysta inauguracja odbyła się 26 września br. Efektem współpracy jest dostępny dla Internautów portal „Wirtualne Muzea Podkarpacia"

Ta wyjątkowa na skalę Polski inicjatywa, docelowo będzie zrzeszać 26 muzeów z województwa podkarpackiego.

Obecnie można wirtualnie zwiedzać 7 instytucji: Muzeum – Zamek w Łańcucie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Podkarpackie w Krośnie i Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

Dalsza wirtualizacja muzeów odbywa się w nowo powstałym Laboratorium 3D (Muzeum Okręgowe), gdzie za pomocą technologii skanowania laserowego i optycznego oraz rekonstrukcji, digitalizowane jest dziedzictwo kulturowe.

Efektem pracy są obiekty 3D, które wykorzystywane są do celów edukacyjnych (dostępne na portalu), konserwatorskich i badań naukowych.

Ponadto portal oferuje wirtualne spacery po muzeach, wykonane w kilku technikach: panoram sferycznych, pomieszczeń 3D (cyfrowych modeli istniejących pomieszczeń, po których Internauta porusza się swobodnie – jak w grach komputerowych).

Zdigitalizowano 140 eksponatów, które można spotkać podczas spaceru w panoramach i w "Wirtualnych Salach" (które prezentują eksponaty niedostępne dla zwiedzających). Ich wartość historyczna i kulturowa przybliżona jest przez dokładny opis i możliwość oglądania eksponatu ze wszystkich stron.

Dodatkowo, niektóre z obiektów prezentowane są za pomocą edukacyjnych animacji.

Niezwykle interesujące są ścieżki dźwiękowe z archiwalnych nagrań etnograficznych z lat sześćdziesiątych przeprowadzonych przez Franciszka Kotulę, prezentujące wybrane pieśni i muzykę tradycyjną regionu (Pod winem, Oberek – W stodole w gumnie

Poruszanie się po stronie Wirtualnych Muzeów Podkarpacia spięte jest prostym interfejsem, który sprzyja nawigowaniu po muzeach i poszukiwaniu ciekawostek.

Portal jest krokiem milowym w zakresie digitalizacji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Organizatorzy mają nadzieję, że główne założenie projektu "Wirtualne Muzea Podkarpacia" czyli: zachęta do pogłębiania wiedzy o Podkarpaciu, przemieni się z wirtualnego zwiedzania w rzeczywiste.

"Wirtualne Muzea Podkarpacia" – www.wmp.podkarpackie.pl

TESTTT