Otwarty teren sztuki – artyści ludowi Dolnego Śląska

Jakie tematy podejmują współcześni artyści nieprofesjonalni? Jaką rolę odgrywa sztuka w ich życiu codziennym? Czy ich twórczość jest doceniana przez lokalną społeczność? Odpowiedzi na te i inne pytania można będzie znaleźć na wyjątkowej wystawie przygotowanej przez Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i Fundację Ważka. Ekspozycja jest pokazem aktualnego stanu twórczości ludowej na Dolnym Śląsku.

Fundacja Ważka od 2012 roku prowadzi regularne etnograficzne badania terenowe na Dolnym Śląsku. W ciągu kilku lat członkom ekip badawczych Fundacji udało się dotrzeć do wielu niezwykle interesujących nieprofesjonalnych artystów – malarzy i rzeźbiarzy mieszkających na terenie Dolnego Śląska.

Ich prace charakteryzują się oryginalnością i wyrazistością stylu, są wyrazem indywidualnych przeżyć, odzwierciedlają wewnętrzną wrażliwość autora, często nawiązują do wątków autobiograficznych, zawierają przesłania światopoglądowe czy dydaktyczne. Większość z nich nie była dotąd prezentowana publiczności, ani w wystarczający sposób udokumentowana i opracowana. Często sami twórcy nie są znani i doceniani nawet w swojej lokalnej społeczności.

Na retrospektywnej ekspozycji zaprezentowane zostaną dzieła artystów malarzy (Zygmunt Sarna, Jerzy Lemiszka, Janina Kloc, Władysław Żukowski, Zbigniew Kaźmierski, Weronika Skiba) oraz rzeźbiarzy (Jan Zając, Jarosław Furgała, Ireneusz Michałek, Tadeusz Kowalski, Franciszek Kin, Józef Nowak, Czesław Rzeczycki, Krzysztof Wyrębak). Różnorodność prac uświadamia, że jako artyści są niezwykle zróżnicowaną grupą, wszystkich cechuje jednak ta sama rzecz – silna potrzeba tworzenia.

W dodatku uprawianie przez nich sztuki jest mocno wplecione w życie codzienne, rodzinne. W odróżnieniu od artystów „głównego obiegu”, twórcy nieprofesjonalni nie funkcjonują w żadnym środowisku artystycznym, nie mają lub mają bardzo ograniczony kontakt z innymi twórcami, z którymi mogliby wymienić się doświadczeniami lub wejść w artystyczny dialog. Stąd pierwszymi i podstawowymi odbiorcami ich sztuki jest najbliższa rodzina (żona, mąż, dzieci) oraz grono przyjaciół i znajomych. Za galerię, a zarazem pracownię, służy natomiast własne mieszkanie, dom lub ogród. Potrzeba tworzenia wypełnia im nierzadko większość wolnego czasu. Wykonane prace natomiast z upływem lat często stają się dominującym elementem dzielonej z rodziną przestrzeni mieszkalnej. Związane są zwykle z najistotniejszymi wspomnieniami, przeżyciami i emocjami, losami rodziny, pracą zawodową, rzeczywistością zapamiętaną lub wyobrażoną. Sztuka ta jest niezwykle bliska życiu, dlatego artyści prezentowani są na wystawie przez pryzmat ich życia i indywidualnych historii.

Kuratorka wystawy: Marta Derejczyk
Wystawa czynna od 26 października do 29 grudnia 2019

Wydarzenia towarzyszące wystawie:

Wszyscy jesteśmy artystami! – 7 grudnia, g. 11:00

Warsztaty Marty Derejczyk dla dzieci w wieku 5–12 lat towarzyszące wystawie „Otwarty teren sztuki”
Czy artysta musi ukończyć specjalną szkołę? Czy musi być dorosły? Zastanowimy się nad tym,
oglądając wystawę „Otwarty teren sztuki”. Na warsztatach plastycznych porozmawiamy o sprawach,
które dziś nas najbardziej poruszają i stworzymy obrazki, które będą mogły stanowić naszą
artystyczną wizytówkę.

Wstęp z biletem za 3 zł
Zapisy: tel. 71 344 33 13 lub edukacja@muzeumetnograficzne.pl

Najpiękniejszy obraz na świecie 7 grudnia, g. 13:00

Warsztaty rysunkowe Olgi Budzan dla młodzieży i dorosłych towarzyszące wystawie „Otwarty teren
sztuki”. Czym jest piękno? Gdzie można je znaleźć? Jak je oddać na płótnie lub papierze? Podczas warsztatu przyjrzymy się różnym obliczom piękna oraz stworzymy własne ilustracje inspirowane wystawą twórczości nieprofesjonalnej „Otwarty teren sztuki”.

Wstęp z biletem za 5 zł
Zapisy: tel. 71 344 33 13 lub edukacja@muzeumetnograficzne.pl

Otwarty teren sztuki – 7 grudnia, g. 15:00

Oprowadzanie kuratorskie Marty Derejczyk
Spotkanie na wystawie prezentującej czternastu współczesnych twórców nieprofesjonalnych z terenu
Dolnego Śląska. Wystawa oparta jest na badaniach terenowych prowadzonych w regionie od 2012
przez Fundację Ważka z Wrocławia.

Wstęp z biletem na wystawy czasowe

* Zdjęcie główne: Weronika Skiba, Nowa Wieś Legnicka, 2014, fot. www.mnwr.pl