Ostatni Rybałci Polszczyzny – Poeci ludowi XIX wieku związani z Ełkiem

W celu przypomnienia mazurskich poetów ludowych, którzy w XIX wieku tworzyli wspaniałą literaturę w języku polskim, powstała w wersji on-line publikacja pt. „Ostatni rybałci polszczyzny. Poeci ludowi XIX wieku związani z Ełkiem”. Stworzenia e-booka podjął się zafascynowany tym tematem poeta, pisarz, krytyk literacki – Dawid Jung.

Ełk w XIX wieku był istotnym ośrodkiem polskojęzycznej poezji ludowej, to tutaj swoje wiersze ogłaszali m.in. Frycz Olszewski, Marcin Gerss, Gustaw Gizewiusz, Jan Marczówka, Tobiasz Stullich, Michał Kajka, Karol Deyda i wielu innych. Nawet kupcy ełccy w XIX w. pisali wiersze reklamowe z elementami gwary mazurskiej, aby zachęcić klientów do zakupów swoich towarów.

Wyboru najwartościowszych pod względem artystycznym wierszy wraz z szkicami literackimi podjął się Dawid Jung, redaktor naczelny „Zeszytów Poetyckich”. Premiera projektu połączonego z cotygodniową prezentacją wybranych poetów w sieci nastąpiła podczas III. edycji Ełckiego Festiwalu Literatury i Muzyki – Ełk Będzie Czytane. We wrześniu i październiku odbywać się będą także cotygodniowe prezentacje wybranych poetów w formie on-line.

Arcyciekawe dziedzictwo polskiej literatury tworzone w XIX w. przez mazurskich poetów, którzy w Ełku znaleźli niegdyś przyjazne warunki do publikacji swoich wierszy, zostało przypomniane dzięki „E-łckiej Strefie Kultury”, konkursowi Ełckiego Centrum Kultury, którego celem było wsparcie artystów z Ełku, bądź działających na rzecz ełczan podczas pandemii COVID-19. Składane wnioski konkursowe dotyczyły inicjatyw kulturalnych on-line: artystycznych i edukacyjnych z różnych dziedzin sztuki.

Organizatorem projektu jest Ełckie Centrum Kultury, a partnerem „Zeszyty Poetyckie”. Wybór poezji ukazał się pod patronatem: Instytutu im. Oskara Kolberga, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i TVP Kultura.