Ogniska Muzyki Tradycyjnej – nowy program Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do pilotażowego programu Ogniska Muzyki Tradycyjnej 2022. Wyłonione w trybie konkursowym projekty otrzymają dofinansowanie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w 5 sierpnia 2022 r.

Głównym celem programu jest upowszechnienie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach, śpiewu i tańca wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, poprzez zakładanie lokalnych Ognisk Muzyki Tradycyjnej i tworzenie ich ogólnopolskiej sieci.

– Pragniemy wesprzeć inicjatywy oddolne, unikalne, uwzględniające osobiste doświadczenia liderów oraz lokalne uwarunkowania. Program jest skierowany do praktyków muzyki i tańca tradycyjnego, którzy chcieliby przeprowadzić projekty pilotażowe, umożliwiające rozpoczęcie współpracy z lokalnymi instytucjami w oparciu o autorskie koncepcje, zarówno w nauczaniu muzyki tradycyjnej, jak i praktykowaniu sztuk tradycyjnych. Istotnym elementem projektu powinno być zatem umożliwienie jego uczestnikom wspólnego muzykowania, gdzie śpiew i taniec będą służyć budowaniu tożsamości i więzi w społecznościach lokalnych – mówi Piotr Piszczatowski, koordynator Pracowni Muzyki i Tańca Tradycyjnego NIMiT.

Istotną inspiracją do uruchomienia projektu był „Przewodnik dobrych praktyk inicjatyw edukacyjnych w obszarze muzyki tradycyjnej” (załącznik nr 1). Przedstawia on potrzeby oraz wnioski wskazane przez licznych edukatorów muzyki tradycyjnej z całej Polski i jest efektem pracy badawczej prowadzonej przez Forum Muzyki Tradycyjnej we współpracy z NIMIT, w ramach Programu „Cech Muzyki Tradycyjnej” w latach 2020-2021.

– Uważna lektura „Przewodnika…” wskazuje nam kluczowe zagadnienia i pytania, jakie lider Ogniska powinien sobie zadać, aby jego praca była owocna i przynosiła trwałe efekty. Prowadzi nas też przez przykłady praktykowania muzyki tradycyjnej, jako wspaniałego sposobu do świętowania, nawiązywania trwałych więzi przyjaźni, żywotnych relacji pomiędzy pokoleniami, wpływania na jakość życia lokalnych społeczności oraz traktowania rzemiosł tradycyjnych jako sztuk żywych, pozwalających nie tyle na schematyczne ich odtwarzanie, a raczej na ciągły proces odkrywania będący dla ich adeptów kluczem do życiowej przygodydodaje.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski z tytułem: Program „Ogniska muzyki tradycyjnej” edycja 2022 należy przysyłać w wersji wydrukowanej (ważna jest data stempla pocztowego) oraz w wersji elektronicznej na adres: anna.cemeljic@nimit.pl do dnia 5 sierpnia 2022 roku. Wersja elektroniczna powinna zawierać zeskanowany i podpisany przez Wnioskodawcę oraz Lidera wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi załącznikami, w jednym pliku PDF. Potwierdzenie otrzymania wniosku nastąpi najpóźniej w ciągu 48 godzin od jego przesłania na ww. adres poczty elektronicznej.

Komisja będzie brała pod uwagę tylko wnioski w wersji elektronicznej.

Termin wyboru zgłoszeń i termin ogłoszenia na stronie internetowej NIMiT listy projektów zatwierdzonych do realizacji upływają w dniu 24 sierpnia 2022 r. O wyborze projektu, wnioskodawcy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

Szczegóły, dokumenty do pobrania na stronie www.nimit.pl

* Zdjęcie główne: Warsztaty z dziećmi w Rakowie – fot. Piotr Baczewski