Ogłoszono XXVI Konkurs na tkaninę dwuosnowową

6 marca w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie ogłoszona została XXVI edycja konkursu na tkaninę dwuosnowową. Temat tegorocznej edycji brzmi „Wiejska Zabawa”. Jest to najstarszy konkurs w Polsce w tej dziedzinie sztuki ludowej.

W trakcie spotkania z tkaczkami odbyły się konsultacje z etnografem Wojciechem Kowalczukiem, na których omówiono zagadnienia związane z tematyką konkursu, kompozycją i wzornictwem tkanin.

Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Janowie przy współpracy z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, Fundacją „Cepelia” w Warszawie i Wojewódzkim
Ośrodkiem Animacji Kultury.

Celem konkursu jest między innymi podtrzymywanie regionalnej tradycji tkania dywanów dwuosnowowych, tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej, upowszechnianie wartości artystycznych tkaniny dwuosnowowej, edukacja kulturalna, promocja sztuki i rękodzieła ludowego jako lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W konkursie mogą wziąć udział tkaczki ludowe (również nie należące do Stowarzyszenia Twórców Ludowych) z województwa podlaskiego i województw ościennych. Każdy z uczestników może złożyć dowolną ilość tkanin nowych, które nie brały dotychczas udziału w innych konkursach. Do oceny będą dopuszczone wyłącznie tkaniny wykonane w 2018r. zgodne z ogłoszonym tematem konkursu, wytkane z przędzy wełnianej na ręcznych krosnach, techniką dwuosnowową.

Janowskie tkaczki, fot. GOKSiT w Janowie

Janowskie tkaczki, fot. GOKSiT w Janowie

Prace powinny być wykonane w tradycyjnych wymiarach :

Dywan – nie mniejsze niż 150 x 200
Makaty – nie mniejsze 80 x 200

Zgłoszenia do konkursu można składać do końca marca , natomiast prace będą przyjmowane do końca września tego roku. Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na październik.

Regulamin, wzór zgłoszenia oraz wszelkie informacje dostępne są w Gminnym Ośrodku Kultury oraz
Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie.

Oprócz ogłoszenia tematu konkursu mieliśmy okazję przekazać naszym drogim Paniom Tkaczkom
najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet. Wszystkim Tkaczkom życzymy ciekawych pomysłów i czekamy na konkursowe dywany i makaty.

XXVI Konkurs na tkaninę dwuosnowową, fot. GOKSiT w Janowie

fot. GOKSiT w Janowie

Źródło: materiały organizatora