Od etnografii wsi do antropologii współczesności

Z okazji setnej rocznicy urodzin Profesora Józefa Burszty 4 listopada 2014 roku w Poznaniu odbędzie się konferencja pt. „Od etnogfii wsi do antropologii współczesności".

Natomiast 3 listopada odbędzie się wernisaż wystawy „Etnografowie w terenie”, strona wystawy: http://stofotografii.weebly.com/

PROGRAM KONFERENCJI

PONIEDZIAŁEK, 3 LISTOPADA 2014

godz. 19.00 – wernisaż wystawy fotograficznej ,,Etnografowie w terenie" i koncert Kapeli Biskupiańskiej z Krobi, Galeria Słodownia +1, Stary Browar
godz. 20.30 – wieczór wspomnień i rozmów o prof. Józefie Burszcie (lokal na Starym Mieście)

WTOREK, 4 LISTOPADA 2014

9.00 – otwarcie konferencji, sala im. J. Lubrańskiego. Coll. Minus, ul. Wieniawskiego1
9.05 – 9.15 – Rektor UAM – otwarcie konferencji
9.15 – 9.25 – prof. Michał Buchowski (dyr. IEiAK i prezes PTL) – słowo wstępne
9.25 – 9.50 – prof. Zbigniew Jasiewicz – Profesor Józef Burszta. Uczony, nauczyciel, społecznik, organizator, człowiek
9.50 – 10.15 – prof. Wojciech Burszta – Wspomnienie o Ojcu
10.15 – 10.40 – dr Ekkehard Schröder – Some activities of Professor Burszta in Western Germany in the time of Cold War

10.40 – 11.10 PRZERWA NA KAWĘ

11.15 – 11.40 – prof. Roch Sulima – Literatura i piśmiennictwo chłopskie w kręgu zainteresowań naukowych prof. Józefa Burszty
11.40 – 12.05 – prof. Teresa Smolińska – W kręgu inspiracji badawczych Profesora Józefa Burszty: od folkloru do folkloryzmu
12.05 – 12.30 – prof. Andrzej Brencz – Profesor Józef Burszta i Wielkopolska

12.30 – 12.45 – DYSKUSJA
13.00 – 14.30 – PRZERWA OBIADOWA

14.30 – 14.55 – dr hab. Piotr Grochowski – Współczesna folklorystyka i koncepcje folkloru internetowego
14.55 – 15.20 – dr Kacper Pobłocki – Rola konsumpcji w procesach klasotwórczych: Wieś i Karczma Józefa Burszty w perspektywie globalnej
15.20 – 15.45 – mgr Arkadiusz Jełowicki – Czytając współczesny krajobraz kulturowy wsi z Bursztą. Spojrzenie badacza terenowego
15.45 – 16.10 – dr Agata Skrukwa – Profesor Józef Burszta – redaktor Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga
16.10 – 16.35 – dr Hanna Wawruch – Profesor Józef Burszta jako współorganizator Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie
16.35 – 17.00 – dyskusja i podsumowanie konferencji

Wszelkich informacji udziela dr hab.prof. UAM Wojciech Dohnal – wdoh@amu.edu.pl

TESTTT