Nowy tom Atlasu Polskich Strojów Ludowych

Ukazał się drukiem 49 tom serii „Atlas Polskich Strojów Ludowych”. Tym razem jest to zeszyt specjalny, składający się z 24 tekstów, które szczegółowo omawiają problematykę dokumentowania i badania strojów z terenów Pomorza, Wielkopolski, Śląska, Małopolski, Mazowsza i Podlasia.

„(Re)konstruowane stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalnej” to praca zbiorowa pod redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej, Aleksandry Paprot-Wielopolskiej i Marioli Tymochowicz. Autorami tekstów są specjalistki i specjaliści zajmujący się na co dzień badaniami nad strojami ludowymi. Układ tomu nawiązuje do pierwotnej idei serii APSL, a zatem do podziału regionalnego. W publikacji Czytelnicy znajdą zatem teksty dotyczące strojów i ich zdobnictwa z Pomorza, Wielkopolski, Śląsk, Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska.

Jeden z tekstów autorstwa Anny Czachorowskiej pt. „Historia powojennych badań i prób rekonstrukcji stroju ludowego dawnych mieszkańców Warmii i Mazur” porusza niezwykle ciekawą problematykę rekonstruowania ubiorów i strojów mieszkańców terenów o przerwanej ciągłości kulturowej. Odkrywanie lokalnej i regionalnej historii staje się niezbywalnym elementem współczesnego konstruowania tożsamości, poszukiwania wyróżników kultury regionalnej oraz projektowania działalności edukacyjnej i animacyjnej. Wiedza o przeszłości, ukryta w archiwach i muzeach, jest niezwykle przydatna także w takich działaniach jak ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego. A istotnym elementem warmińskiego dziedzictwa jest umiejętność wykonywania tradycyjnych czepców.

* * *
17 grudnia br. odbędzie się spotkanie promocyjne najnowszego tomu. Będzie ono transmitowane na żywo na kanale FB: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”.

Podczas spotkania organizatorzy poruszać będą następujące zagadnienia:
– Jakie tajemnice ukryte są w warmińskich skrzyniach znajdujących się w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie?
– Kim był Teodora Modzelewska?
– Kto jeszcze chodzi w czepcach warmińskich?
– Dlaczego warto wpisać tradycję wytwarzania czepców warmińskich na „Krajowa listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego?

W spotkaniu wezmą udział Anna Czachorowska i Izabela Treutle, Warmiaczki – badaczki i animatorki kultury oraz członkinie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Gdańsku.

Spotkanie poprowadzi ANNA WERONIKA BRZEZIŃSKA, redaktorka naczelna serii „Atlas Polskich Strojów Ludowych” oraz Prezeska Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Zawodowo związana z Instytutem Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

* Zdjęcie główne: „(Re)konstruowane stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalnej”, Atlas Polskich Strojów Ludowych, tom 49, fot. FB/Atlas Polskich Strojów Ludowych

Źródło: www.ptl.info.pl