Nagroda im. Oskara Kolberga 2020 – zgłaszanie kandydatur

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zaprasza do nadsyłania wniosków o przyznanie ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga. Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 marca br.

Nagroda ustanowiona w 1974 r. w dorocznych edycjach honoruje artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła, literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca; wyróżnia twórców kultywujących tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folklor i sztukę; nagradza badaczy, animatorów i dokumentalistów kultury tradycyjnej, którzy wzorem O. Kolberga, gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, dokumentują, opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń.

Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach:
1) plastyki, muzyki, śpiewu, tańca, instrumentalistów;
2) literatury ludowej;
3) kapel;
4) zespołów folklorystycznych;
5) badaczy, naukowców, regionalistów, popularyzatorów
6) nagroda honorowa dla instytucji i osób działających na rzecz kultury ludowej.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz o wykorzystanie formularzy zamieszczonych na stronie internetowej http://www.nagrodakolberg.pl/regulamin.

Prosimy o zwrócenie uwagi na nowy formularz wniosku oraz termin zakończenia naboru zgłoszeń kandydatur do Nagrody, który upływa 30 marca 2020 r.

Adres do korespondencji:

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
Al. Jana Pawła II / 11,
26-400 Przysucha,
tel. 48 675 22 48; muzeumok@muzeum-radom.pl

Ze względu na modernizację budynku Muzeum, przesyłki kurierskie prosimy kierować na adres tymczasowej siedziby: ul. Kręta 6, 26-400 Przysucha