Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej obchodzi Jubileusz

W tym roku mija 50 lat od powstania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz 30 od otwarcia Parku Etnograficznego. Rocznice te są okazją do przypomnienia początków Muzeum i osób, które je powołały do życia, zaprezentowania podejmowanych przez lata prac i starań dla wypełniania misji, do której Muzeum zostało powołane, a także uroczystego podziękowania tym wszystkim, którzy je tworzyli i nadal tworzą.

Na obchody roku jubileuszowego otwarto wystawę jubileuszową, wydano monograficzną publikację „Biuletyn Jubileuszowy”, przygotowano uroczystości jubileuszowe, a także zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Skansenowską.

Ekspozycja „50 lat Muzeum w Kolbuszowej”, prezentowana w szkole z Trzebosi, przedstawia dorobek wystawienniczy Muzeum. Jest przypomnieniem najważniejszych wystaw oraz eksponatów zgromadzonych przez 50 lat funkcjonowania placówki. Zaprezentowano na niej sztukę ludową – rzeźby i obrazy, naczynia gliniane, meble kolbuszowskie, muzealia z wykopalisk archeologicznych (m.in. z Trzęsówki) oraz fotografie dokumentujące ważne wydarzenia z historii Muzeum.

Najnowsza publikacja – „Biuletyn Jubileuszowy”, to swoiste kompendium informacji o Muzeum. Zostały w nim zamieszczone nigdzie wcześniej nie publikowane materiały o początkach Muzeum i Parku Etnograficznego, o jego pracownikach i widzach, o zbiorach i wydawnictwach, o najważniejszych wydarzeniach z przeszłości i o planach na przyszłość.

Okazją do podziękowania tym wszystkim, którzy tworzyli i nadal tworzą Muzeum będą uroczystości jubileuszowe, zaplanowane na 7 października.

Natomiast w dniach 8-10 października odbędzie się – dla badaczy, etnologów i muzealników – Ogólnopolska Konferencja Skansenowska pt. Wieś uboga czy mlekiem i miodem płynąca? Prawda w przedstawieniach skansenowskich.

Celem konferencji jest przedstawienie problematyki związanej z metodyką odwzorowywania wiejskiej rzeczywistości w realiach skansenowskich oraz zwrócenie uwagi na materiał badawczy dotyczący ubóstwa, higieny wiejskiej, potraw głodowych oraz rytuałów zapewniających urodzaj. Konferencja ma rozpocząć otwartą dyskusję nad tym, jak pogodzić oczekiwania odbiorcy z prawdą historyczną, uśrednić obraz kultury i uniknąć generowania stereotypów i mityzacji czasu w specyficznej przestrzeni jaką jest muzeum na wolnym powietrzu.

www.muzeum.kolbuszowa.pl


TESTTT