Muzeum Częstochowskie organizuje konkurs poświęcony rzeźbie i zabawce ludowej

„Stworzone, by cieszyć. Rzeźba i zabawka” to hasło przewodnie VIII Konkursu Sztuki Ludowej organizowanego przez Muzeum Częstochowskie. Konkurs skierowany jest do twórców ludowych i artystów wykonujących rzeźbę, płaskorzeźbę w drewnie lub w glinie oraz zabawki ludowe jako samoistne, odrębne dziedziny sztuki. Zgłoszenia do 29 września 2023 r. Patronat medialny KulturaLudowa.pl

„Stworzone, by cieszyć. Rzeźba i zabawka” to zadanie dwuletnie, którego ideą jest ukazanie aktualnego stanu tradycyjnego rzeźbiarstwa i zabawkarstwa, jak również próba uchwycenia i zaprezentowania transformacji, jakie zachodzą w tych dwóch dziedzinach twórczości ludowej. Celem przedsięwzięcia jest również edukacja oraz popularyzacja rękodzieła jako materialnego dziedzictwa kulturowego.

Projekt jest kontynuacją koncepcji, która swoją pierwszą odsłonę miała w 2000 roku i od tego czasu cyklicznie jest powtarzana. Konkursy dotyczą różnych dziedzin twórczości ludowej, pozwalają na ukazanie ich różnorodności oraz na wzbogacenie zbiorów Działu Etnografii Muzeum Częstochowskiego.

Przedsięwzięciu będą towarzyszyć warsztaty zabawkarskie oraz spektakl plenerowy.

Podsumowaniem zadania będzie ekspozycja prezentująca nagrodzone i wybrane przez jury prace, wizerunek nagrody Grand Prix zostanie użyty do stworzenia puzzli.

Regulamin, kartę zgłoszenia i kwestionariusz o twórcy można pobrać ze strony internetowej projektu – www.ksl.muzeumczestochowa.pl, wszelkie inne informacje o zadaniu można znaleźć również na Faceboooku – facebook.com/VIIIksl

Projekt realizowany będzie od lipca 2023 r. do września 2024 r.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i Gminy Miasta Częstochowy.