Międzynarodowy Festiwal „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu

Święto Dzieci Gór, fot. Sylwester Adamczyk

Święto Dzieci Gór
fot. Sylwester Adamczyk

Już po raz dziewiętnasty Małopolskie Centrum Kultury Sokół  zaprosiło pół tysiąca dzieci z całego świata, aby wzięły udział w jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu – Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych "Święto Dzieci Gór".

Tegroczna edycja trwać będzie od 24 do 31 lipca
2011.

Podczas festiwalu dzieci z różnych kręgów
religijnych i kulturowych spotykają się, aby w trakcie zabawy zapoznać
się z różnorodnością i bogactwem tradycji innych krajów. Uczestnikami
są polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne, reprezentujące różne
grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich
kontynentów.

Przez siedem festiwalowych dni dzieci będą
razem mieszkać, jeździć na wycieczki i koncertować. Spędzą też jeden
dzień w domach swoich polskich partnerów. W trakcie trwania "Święta
Dzieci Gór" sześć zespołów zagranicznych tworzy wraz z sześcioma
zespołami polskimi tzw. pary kamrackie.

Na koncert finałowy
przygotowują wspólnymi siłami program, w którym z elementów kultur i
obyczajów poszczególnych narodów powstaje nowy wielokulturowy spektakl.
Taka forma pozwala najmłodszym odnaleźć własny język komunikacji,
dzięki któremu obawa przed "innością" ustępuje miejscu przyjaźni. Ideą
festiwalu jest hasło: "Dziecięca przyjaźń buduje pokój świata
dorosłych".

Festiwal jest realizowany od 1992 roku. W swoich
założeniach nawiązuje on do przesłanek programowych zainicjowanego
przed wojną przez Związek Ziem Górskich Święta Gór, którego głównym
celem była ochrona dziedzictwa kulturowego – pielęgnowanie,
kultywowanie i prezentowanie tradycji ludowej kultury i sztuki
mieszkańców terenów podkarpackich.

Podczas Festiwalu będą organizowane Ogólnopolskie Warsztaty Instruktorskie, które w 2011 odbędą się po raz trzynasty.

Dokładny program 19. Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów
Regionalnych "Święto Dzieci Gór" można znaleźć na stronie festiwalu.