Małopolskie kapliczki odzyskają dawny blask

300 tysięcy złotych przeznaczy Województwo Małopolskie na renowacje i zachowanie zabytkowych kapliczek w Małopolsce. Rusza konkurs pod nazwą KAPLICZKA_2016.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, które w 2016 roku podejmą prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Obiekty te nie muszą figurować w rejestrze zabytków, ale powinny odznaczać się wartościami artystycznymi i historycznymi. Gminy lub powiaty mogą zgłosić do konkursu zadania dotyczące kapliczek nie będących ich własnością, poprzez nawiązanie współpracy z właścicielami tych obiektów.

Nabór wniosków trwa do 4 marca 2016 roku Na odnowę każdego obiektu można uzyskać do 20 tys. zł. Na realizację konkursu Województwo Małopolskie ma do rozdysponowania kwotę 300 000 zł.

Konkurs KAPLICZKA_2016 jest jedną z form ochrony zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego, wynikających z realizacji strategicznych zadań rozwoju Województwa Małopolskiego. Zabytkowe kapliczki stanowią ważny element lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz są świadectwem religijności mieszkańców „małych ojczyzn”. Obiekty te często były fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń. Niejednokrotnie są one także czynnikiem budowania lokalnej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością.

W ubiegłym roku w ramach konkursu KAPLICZKA_2015 Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał 40 dotacji w łącznej kwocie 250 000 zł. W dotychczasowych edycjach konkursu “Kapliczka” w 2009, 2014 i 2015 r. uratowano od zniszczenia ponad 140 zabytkowych kapliczek na terenie całego województwa.

Informacje dotyczące konkursu:
www.bip.malopolska.pl oraz bezpośrednio w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM pod numerami telefonów: 12/ 63 03 139,  12/63 03 407.

* Foto: Nawojowa Góra, gmina Krzeszowice, fot. www.malopolskie.pl

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego