Lublin. Podróż ku pieśni

Podróż ku pieśni to nowy międzynarodowy program Fundacji Muzyka Kresów
i Ośrodka "Rozdroża". Program poświęcony jest fenomenowi pieśni
tradycyjnych jako doświadczeniu duchowemu w różnych kulturach świata.
Pierwszy koncert, organizowany w ramach tego przedsięwzięcia,
poświęcony będzie pieśniom z Podlasia, Polesia i Lubelszczyzny.

Historia pieśni tradycyjnej to historia utraconej energii. Odrzucając kultury tradycyjne, oprócz różnych praktyk doświadczania świata,
odrzuciliśmy również sposób śpiewania, który powołuje zapomnianą energię. Energia ta nie jest energią wyabstrahowaną.
Ona jest ciągle w zasięgu naszych rezonatorów, naszej wrażliwości….

Podróż ku pieśni to nowy międzynarodowy program Fundacji Muzyka Kresów i Ośrodka "Rozdroża". Program poświęcony jest fenomenowi pieśni tradycyjnych jako doświadczeniu duchowemu w różnych kulturach świata.

Program Podróż ku pieśni jest programem długofalowym i wieloaspektowym.

Składają się nań zajęcia praktyczne, spotkania, badania terenowe, koncerty, wykłady i seminaria.

Do udziału w realizacji programu zaproszeni będą przedstawiciele różnych dziedzin nauki: etnomuzykolodzy, historycy sztuki, filozofowie, socjolodzy, antropolodzy, archeolodzy oraz przedstawiciele sztuki:

śpiewacy wykonujący pieśni tradycyjne, zespoły, kompozytorzy muzyki współczesnej, artyści sztuk współczesnych.

Program ma charakter międzykulturowy, prezentowane będą środowiska, twórcy z całego świata,

różnych środowisk, wykonujący i rekonstruujący stare tradycje śpiewacze bądź tworzący w nawiązaniu do nich.

Program Podróż ku pieśni, chcemy zacząć podróżą w na tereny położone najbliżej Lublina, które widać z naszych wieżowców: Lubelszczyznę, Podlasie, i ukraińskie Polesie.

Na koncert złożą się polskie i ukraińskie pieśni tradycyjne zarówno świeckie jak i religijne.

Koncert, który Państwo usłyszą powstał we współpracy z Jurijem Pastuszenką,

etnomuzykologiem z Kijowa, członkiem zespołu Drewo.

Organizatorami koncertu są Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" wraz z Fundacją "Muzyka Kresów".

Koncert: Podróż ku pieśni. Podlasie, Polesie, Lubelszczyzna.

w wykonaniu Zespołu Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej

odbędzie się 28 marca 2009, sobota godz. 20.00

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"

Lublin, Krakowskie Przedmieście 39

więcej informacji pod tel.
081 466 59 89, 609069912

TESTTT