Wystawa rysunków Romana Jenenki „I ta sztuka była rzeczą samą w sobie…

Roman Jenenko

Roman Jenenko

Zapraszamy na wystawę rysunków Romana Jenenki zatytułowaną "I ta sztuka była rzeczą samą w sobie…". Tego artysty nie sposób opisać w suchej nocie biograficznej, gdyż był postacią niezwykle barwną, człowiekiem utalentowanym w co najmniej dwóch kierunkach: plastycznym i muzycznym. Był też kimś , kogo można określić jako "artysta życia". Każdy, kto się z nim zetknął rozumie, co to znaczy. Jest bowiem taki typ ludzi, którzy dbają o każdą przeżytą z innymi chwilę, o to, by nie było "byle jak".

Określał on swoją artystyczną twórczość jako naiwną, lecz wnikliwy odbiorca jego rysunków nie będzie miał wątpliwości, iż mowa jest tu o naiwności świadomej i zamierzonej, o naiwności jako o środku wyrazu.

Jenenko wypracował swój, całkowicie oryginalny styl, kolorowy, nawiązujący do motywów ludowych, sakralnych i mitologicznych.

"Obrazki"- jak miał w zwyczaju nazywać swoje dzieła Roman – zawsze opatrywał tajemniczym epigramem pisanym po ukraińsku, choć nie był to język, którym się posługiwał na co dzień, wyrósł bowiem w tradycji rosyjskojęzycznej, jak większość kijowian. Te napisy – podpisy do rysunków są jak gdyby odrębną, poetycką twórczością Romana.

Jego prace zostały docenione i pokazane na wielu wystawach, m.in. w Kijowie, Warszawie i Lublinie.

Zupełnie odrębną dziedzinę twórczości Jenenki stanowiło śpiewanie. Uczył się w Kijowskim Instytucie Kultury, gdzie związał się z zespołem Drewo. Wielką część swojego życia poświęcił na badanie muzycznej warstwy kultury tradycyjnej. Sam był śpiewakiem wybitnym, natychmiast rozpoznawalnym i niezwykle twórczym.

Od roku 1992 był ściśle związany z Fundacją Muzyka Kresów, gdzie prowadził warsztaty, występował na konferencjach, inspirował pomysłami.

Roman Jenenko urodził się 19 czerwca 1971 roku w Murmańsku, zmarł 6 kwietnia 2006 roku w Kijowie.

Wernisaż: 2 kwietnia 2009 STOP! GALERIA ul. Krakowskie Przedmieście 39, godz. 18.00.

Na wernisażu prac Romana Jenenki przyjaciele artysty z Polski i Ukrainy (z zespołów "Z drogi", "Dziczka""Drewo" i "Seluky") zaprezentują tradycyjne pieśni ukraińskie.

Wystawę oglądać można do końca kwietnia w godzinach 10.00-16.00 (wtorek, czwartek, piątek), 12.00-18.00 (poniedziałek, środa).

TESTTT