Lublin. Konferencja naukowa: Kultura typu ludowego w czasach ponowoczesnych

Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny w Lublinie zaprasza na konferencję naukową pt. „Kultura typu ludowego w czasach ponowoczesnych”, która odbędzie się 26 listopada 2008 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie (Rynek Starego Miasta).

Konferencja STL

Najważniejsze zagadnienia programowe seminarium:

1. Sztuka ludowa jako kontynuacja tradycyjnych wzorów, współczesne przeobrażenia i przemiany, ciągłość czy zaniechanie tradycji, jej żywotność czy zamieranie.

2. Folklor muzyczny – tradycja i współczesność. Autentyczni jego nosiciele, żywa tradycja i rekonstrukcja, fenomen „ruchu folkowego”.

3. Regionalny wymiary kultury ludowej. Środowiskowy nacisk na utrzymanie tradycji i obyczajów decydujących o odmienności danego regionu. Poszukiwanie regionalnych korzeni kultury ogólnonarodowej. Inicjatywy lokalne oraz rola ruchów środowiskowych na wsi w „odkrywaniu”, podtrzymywaniu i animowaniu wartości związanych z kulturą regionalną.

4. Relacja między stanem badań a modelem prezentacji i udostępnianiem informacji o zasobach przy wykorzystaniu współczesnych narzędzi komunikacji (digitalizacja i internet).

Program:

Trybunał Koronny:

10.00 – rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników i gości:
prof. Jan Adamowski – przewodniczący Rady Naukowej
Stowarzyszenia Twórców Ludowych
Ryszard Rabeszko – Prezes Zarząd Głównego Stowarzyszenia Twórców
Ludowych

10.20 – prof. Czesław Robotycki: „Czy sztuka jeszcze ludowa? Zmiany
kryteriów i ocen” (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Jagiellońskiego)

10.40 – dr Aleksander Błachowski: „Żywotne wartości dziedzictwa kultury
ludowej” (Rada Naukowa Stowarzyszenia Twórców Ludowych)

11.00 – prof. Izabella Bukraba – Rylska: „Od kultury ludowej do kultury
lokalnej, czyli o tym samym, ale nie tak samo” (Zakładu Socjologii
Kultury Uniwersytetu Warszawskiego)

11.20 – prof. Piotr Dahlig: „Folklor muzyczny jako dziedzictwo kultury
europejskiej i perspektywy jego funkcjonowania w XXI w.” (Instytut
Sztuki Polskiej Akademii Nauk)

11.40 – prof. Anna Brzozowska – Krajka: „ Globalizacja a regionalizm:
zagrożenia i możliwości dla polskiej kultury ludowej” (Uniwersytet
Marii Curie Skłodowskiej)

12.00 – mgr Jacek Jackowski: „ Modele prezentacji i udostępniania informacji
o zasobach archiwalnych dotyczących kultury ludowej” (Zakład
Zbiorów Etnograficznych Polska Akademii Nauk)

12.20 – Ryszard Rabeszko: „Współczesny twórca ludowy – w ocenie prezesa
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych”

PRZERWA 12.30- 14.00

14.00 – dr Justyna Słomska – Nowak: „Sztuka ludowa czy regionalna – refleksje
badawcze” (Muzeum Etnograficzne w Toruniu)

14.20 – dr Bożena Lewandowska: „Od folkloru do folku” (Instytut Muzykologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego)

14.40 – dr Anna Weronika Brzezińska: „Rola społeczności lokalnej
w kreowaniu współczesnej kultury regionalnej (Instytut Etnologii
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu)

15.00 – dr Donat Niewiadomski: „Fenomen literatury ludowej na przykładzie
współczesnej działalności wydawniczej” (Rada Naukowa
Stowarzyszenia Twórców Ludowych)

15.20 – mgr Kamila Gillmeister: „Edukacja regionalna na Kociewiu”
(Centrum Wystawienniczo – Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie)

15.40 – mgr Paweł Onochin: „ Dorobek STL w dziedzinie archiwizacji,
dokumentacji i upowszechniania dziedzictwa kultury ludowej – zasoby,
potrzeby, perspektywy” (Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Twórców Ludowych)

Spotkanie w siedzibie STL od godz. 16.00

Wystawy:
Historia STL w fotografii
„W niebie i na Ziemi ” – prace członków STL
„Polska wycinanka ludowa”

TESTTT