Opole. Rozstrzygnięcie XIII Konkursu Fotograficznego

Pragniemy poinformować, o rozstrzygnięciu XIII Konkursu Fotograficznego „Zabytkowa Architektura Wsi Opolskiej”.

Komisja Konkursowa w składzie:

Sławoj Dubiel – Przewodniczący Komisji
Roman Hlawacz – Członek Komisji
Elżbieta Wijas-Grocholska – Członek Komisji
Henryk Adamski – Członek Komisji
Łukasz Kociołek – Sekretarz Komisji.

w czasie posiedzenia, które odbyło się w dniu 12.11.2008 w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej, podjęła następujące decyzje:

1. Konkurs trwał od 18.04 2008 – 31.10.2008 roku.
2. Do konkursu zostało zgłoszonych 180 prac, 20 autorów.
3. Komisja postanowiła, że prace przyjęte po terminie zostaną dopuszczone do konkursu (W pierwszym tygodniu listopada 2008 roku
uzasadniając to trudnym dostępem, dla niektórych, do regulaminu konkursu na stronie internetowej).
4. Komisja zdecydowała o przyznaniu trzech nagród, za zestawy tematyczne i ośmiu wyróżnień.

I nagrodę, o watości 750 złotych otrzymał Zbigniew Walewski , za interesującą kompozycję, plastyczne ujęcie, efektowne wykorzystanie światła.

II nagrodę, 600 złotych otrzymała Joanna Gbur, za ukazanie wartości historyczno regionalnych, wsi opolskiej.

III nagrodę, 400 złotych otrzymała Sandra Przepiórkowska, za ciekawe ujęcia zabytków architektury techniki .

Wyróżnienia w wysokości 100 złotych zostały przyznane autorom następuuących fotografii :

1. Michał Szrajber
2. Aleksandra Nowak
3. Iwona Niźnik
4. Piotr Nowak
5. Grzegorz Hussak
6. Andrzej Puławski
7. Hubert Nanko
8. Aleksandra Rataj

Nagrodę specjalną (rzeczową) za dodatkowe walory krajoznawcze -przyznano Joannie Gbur.

Nagrody zostana wręczone w dniu 25 listopada w holu budynku administracyjnego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, na ul. Wrocławskiej 174, o godz. 17.00. Wejście od ul. Etnografów.
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Lista laureatów dostepna jest także na stronie www.muzeumwsiopolskiej.pl

ZAPRASZAMY!!

TESTTT