Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka

Jadwiga Solińska, tegoroczny laureat w dziedzinie prozy, fot. arch. STL

Jadwiga Solińska
tegoroczny laureat w dziedzinie prozy
fot. arch. STL

Uroczyste podsumowanie XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka oraz wręczenie nagród odbędzie się 23 października 2009 r. o godz. 12 w siedzibie Stowarzyszenia Twórców Ludowych przy ul. Grodzkiej 14 w Lublinie (wejście od ul. Ku Farze).

Ponadto od godz. 10.30 do 11.30 odbędą się warsztaty literackie. Uroczystość uświetni występ Kapeli Braci Dziobaków

Protokół jury
XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka

W 2009 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych dzięki środkom otrzymanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
rozpisał po raz kolejny w formule otwartej Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.
Wzięło w nim udział 127 pisarzy, którzy nadesłali 114 zestawów poetyckich, 40 prozatorskich i 8 w dziedzinie dramatu.

W dniu 30 września 2009 roku w Lublinie jury obradujące w składzie: mgr Halina Kosienkowska, dr Donat Niewiadomski,
dr Katarzyna Smyk, mgr Katarzyna Kraczoń (sekretarz jury z ramienia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych),
dwie równorzędne nagrody w poezji, w wysokości 750 złotych każda, przyznało za zestawy Franciszkowi Cwalinie („Amico”) i Zofii Staniszewskiej („Iwa”).

Nagrody II stopnia w poezji, po 600 złotych każda, otrzymali: Florianna Kiszczak („Czeremcha”), Olga Kowalska („Powojnik”)
i Zdzisław Purchała („Pinokio”) – wszyscy za zestawy.

Nagrody III stopnia w poezji, po 350 złotych każda, otrzymali: Jan Henryk Cichosz („Jan”), Cezary Grala („Opin”), Janina Karasiuk („Limba”),
Władysław Koczot („Chłopskie serce”), Wanda Kozak („Lemiesz”), Barbara Krajewska („Róża”), Anna Kühn-Cichocka („Vox”),
Władysław Sitkowski („Borowik”) i Teresa Teter („Katarzyna Czas”) – także za zestawy.

Wyróżnienia w poezji, po 200 złotych każde, otrzymali za zestawy: Jan Chmiel („Jano-sky”), Jan Czarnecki („Kłos żyta”), Maria Gleń („Jaskółka 1”),
Józef Janczewski („ABC”), Stanisław Karol Kopala („Parias”), Urszula Kopeć-Zaborniak („Ulik”), Mirosław Kowalski („Jawor”), Jędrzej Kozak („Kataryniarz”),
Janina Nożownik („Piórko”), Irena Ostaszyk („Waga”), Anna Piliszewska („Tamaryszek”), Zofia Roj-Mrozicka („Skorusa”), Bożena Ronowska („Pasterka gwiazd”),
Jadwiga Solińska
(„Malwa”), Maria Stoch („Maryna”), Sabina Szymbor („Malwa 1”), Elżbieta Wójtowicz („Czeremcha 1”), Edyta Wysocka („Chaber”).

W prozie I nagrodę w wysokości 750 złotych otrzymała za zestaw Jadwiga Solińska („Malwa”); II – w wysokości 600 złotych – Zofia Przeliorz („Krówka”)
za przekazy I nie wspominaj nikogo źle oraz Wilijo; III – w wysokości 350 złotych każda – Genowefa Iwanek („Miłość”) za zestaw, Zbigniew Kozak
(„Skorpion”) za tekst Cary i łuroki oraz Waleria Prochownik („Nadzieja 1”) za zestaw.

Wyróżnienia w prozie, w wysokości po 200 złotych, otrzymali: Edward Derylak („Świt”) za tekst Ślady, Florianna Kiszczak („Czeremcha”) za
opowiadanie Płacząca wierzba, Alfreda Magdziak („Staruszka”) za przekaz Dawne przygotowania do żniw i pierwszy żniwny dzień, Franciszka Ogonowska
(„Stokrotka”) za zestaw, Lilia Sola („Waga 1”) za tekst Pastucha i Elżbieta Wójtowicz („Czeremcha 1”) za zestaw.

W dziedzinie dramatu nie przyznano I i II nagrody ani wyróżnień, III nagrodę w wysokości 350 złotych otrzymała Elżbieta Daniszewska
(„Sosna 1”) za przekaz sceniczny Pieczenie chleba.

Zdaniem jury poziom artystyczny nadesłanych wierszy okazał się nieco niższy w stosunku do roku ubiegłego, był za to niezwykle wyrównany,
co znalazło między innymi wyraz w przyznawaniu nagród i wyróżnień za całe zestawy. W tematyce trudno było dopatrzyć się specjalnych nowości,
należy natomiast odnotować powielanie wcześniejszych ujęć, na przykład nieustanne przywoływanie nostalgicznych obrazów dawnego szczęśliwego
świata wiejskiego i eksplorowanie postaci babci – serdecznej opiekunki z dzieciństwa, powierniczki i ostoi minionej rzeczywistości.
Prawie niewidoczne były teksty, traktujące o sprawach współczesności.

W prozie zaznaczyła się pewna kreacyjność, widoczna szczególnie w fundowaniu rozbudowanych światów literackich i jak zwykle pojawiło się wiele
przekazów wierzeniowych. Utwory dramatyczne w większości nie łączyły się w żadnej mierze z 8 punktem regulaminu, mówiącym o wymaganej więzi tematycznej
i estetycznej z życiem wsi i kulturą ludową; ponadto raził w nich nienaturalny język w wypowiedziach bohaterów oraz nieumiejętność sprawnego konstruowania
świata przedstawionego.

Z ubolewaniem należy również stwierdzić, że w niektórych tekstach prozatorskich i dramatach pojawiła się hołdująca stereotypom
wizja chłopa-chama, istoty na wskroś głupiej, kłótliwej i skrajnie amoralnej.

W związku z nasilającą się tendencją nadsyłania ponadlimitowej ilości tekstów jury przyjęło stanowisko, że w następnej edycji konkursu będzie
rygorystycznie dostosowywać się do odpowiednich w tym zakresie punktów regulaminu.

Zdaniem jury należy także wyraźniej określić punkt 11 regulaminu,
dodając doń zapis: „Nadesłanie tekstów na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikowanie w
wydawnictwach Stowarzyszenia Twórców Ludowych”.

Jury uważa, że Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka należy kontynuować w formule „otwartej”,
zwiększającej zasięg przedsięwzięcia i umożliwiającej twórczą konfrontację członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych z
ogólnopolskim środowiskiem literackim. Z uznaniem należy podkreślić większy niż w latach ubiegłych udział członków STL-u w ich „macierzystym” konkursie.

Relacja z XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka – 28 listopada 2008, Lublin.

TESTTT