Baranów Sandomierski. Dziecięcy festiwal folklorystyczny „Dziecko w Folklorze”

Uczestnik Festiwalu Agnieszka Kocoń z Michalczowa, fot. Paweł Onochin

Uczestnik Festiwalu
Agnieszka Kocoń z Michalczowa
fot. Paweł Onochin

W dniach 3-4 października w Baranowie Sandomierskim odbędzie się XVII Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej – „Dziecko w Folklorze”. W tym roku weźmie w nim udział 183 uczestników.

Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej – „Dziecko w Folklorze” jest jedną z nielicznych imprez dotyczących wyłącznie tematyki dziecięcej w kulturze ludowej i od początku swojego istnienia zyskał renomę wśród animatorów kultury i samych uczestników.

Celem Festiwalu jest ochrona i popularyzacja zanikających form folkloru słowno – muzycznego (gawędy, pieśni sieroce, obyczajowe, kołysanki,
pieśni pasterskie, gry i zabawy dziecięce, obrzędy doroczne i zwyczaje dotyczące dzieci), rozwijanie i umacnianie tożsamości narodowej ściśle związanej z regionalizmem, jak również gromadzenie materiałów w postaci nagrań audio i wideo.

Organizatorom zależy na integracji młodych animatorów kultury, na rozbudzaniu zainteresowania folklorem poprzez sięganie do korzeni przodków,
jak również tworzenie przyjacielskich więzi pomiędzy uczestnikami festiwalu.

Do Baranowa przyjeżdżają uczestnicy między innymi z województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego,
kujawsko – pomorskiego, mazowieckiego.

Uczestnikami są dzieci i młodzież do osiemnastego roku życia włącznie, występujący w kategoriach:

– Soliści śpiewacy
– Grupy śpiewacze
– Grupy obrzędowe
– Instrumentaliści
– Zespoły taneczne (regionalne i zespoły pieśni i tańca)

W tym roku w jury zasiądą:

dr hab. Antoni Zoła – Kierownik Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii oraz Dyrektor Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II

mgr Jolanta Dragan – Kustosz w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Fachowiec i znawca tematu kultury ludowej,
od wielu lat prowadzi wykłady, prelekcje
i szkolenia z zakresu technik muzyki, obrzędowości, zwyczajów i obyczajów kultury i sztuki ludowej. Uczestnik komisji w regionalnych i ogólnopolskich konkursach kultury ludowej.

Ryszard Rabeszko – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie.
Z racji pełnienia funkcji od wielu lat współpracuje
z różnymi instytucjami i artystami.
Wspiera i inspiruje w kultywowaniu i autentyczności tradycji sztuki i kultury ludowej.
Jest wybitnym autorytetem w dziedzinie rzeźby
i sztuki ludowej.

Wykaz uczestników tegorocznego Festiwalu
na stronie: www.dzieckowfolklorze.kulturalia.pl

 Festiwal współfinansowany jest przez :

* Ministerstwo Kultury i Dziedzicta Narodowego
* Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

Partnerzy festiwalu:
* Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
* Rada Osiedla Baranów Sandomierski
* ARP Zamek w Baranowie Sandomierskim
* OSP w Baranowie Sandomierskim