Laureaci 45. Konkursu Literackiego im. Jana Pocka

Stowarzyszenie Twórców Ludowych rozstrzygnęło 45. Konkurs Literacki im. Jana Pocka. W tegorocznej edycji konkursu nadesłano 67 zestawów poetyckich i 38 prozatorskich. Laureatami pierwszych nagród zostały w poezji Barbara Kołacz i Zofia Przeliorz – proza.

Konkurs literacki organizowany przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych od 1972 roku poświęcony wybitnemu pisarzowi chłopskiemu – Janowi Pockowi, jest adresowany do pisarzy amatorów, związanych ze środowiskami wiejskimi i prowincjonalnymi, „zakorzenionymi” w kulturze ludowej lub odwołujących się do jej wartości i estetyki.

W dniu 30 listopada 2016 roku w Lublinie jury obradujące w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski, mgr Halina Kosienkowska-Ciota, mgr Katarzyna Kraczoń, dr Donat Niewiadomski, I nagrodę w poezji przyznało Barbarze Kołacz („Etiuda”) za zestaw wierszy.

Nagrodę II uzyskali: Halina Graboś („Gaja”) za utwory Studnia oraz Matko gwiazd i miłości i Franciszka Ogonowska („Krzywa wierzba”) za zestaw.

Nagrodą III uhonorowano: Małgorzatę Borzeszkowską („Malapanna”) za wiersze Koniec lata i Otwarte okno, Ewę Jowik („Myszka”) za zestaw, Jędrzeja Kozaka („Jeżyna”) za zestaw, Annę Piliszewską („Ptasi rdest”) za zestaw, Katarzynę Wiktorię Polak („Katrin”) także za zestaw oraz Annę Błachucką („Wierzba płacząca”) za zestaw ze szczególnym wyróżnieniem nawiązań do poetyki pieśni ludowej.

Wyróżnienia w poezji otrzymali: Tadeusz Dejnecki („Głuszec”) za zestaw, Dorota Kamińska („Berri”) za tryptyk O wnucusiu, Janina Karasiuk („Laski, piaski i karaski”) za zestaw, Piotr Matera („Anonim”) za utwór Siadnij, Bogdan Nowicki („Jaskier”) za wiersze Słoneczna niedziela i Brzoza, Sabina Szymbor („Malwa2”) za utwory Lipa i Zimowy splin, Małgorzata Tomczyk-Jadach („Krewna stangreta”) za zestaw, Anna Trybek (Wrzos1”) za wiersze Drewniany krzyż i Niedziela oraz Elżbieta Wójtowicz („Czeremcha”) za zestaw. Wyróżnienie specjalne za teksty pisane w gwarze chachłackiej i nawiązania do pieśni wschodniego pogranicza przyznano Janowi Bliźniukowi („Elf”).

W prozie I nagrodę przyznano Zofii Przeliorz („Nelka”) za zestaw utworów. II nagrodą uhonorowano Danutę Ewę Skalską („Piwonia”) za zestaw, III – Genowefę Iwanek („Spryt”) za opowieść wierzeniową Jak baba debła osukała, Floriannę Kiszczak („Mięta”) za opowieść baśniową Smutna królewna oraz Kazimierza Surzyna („Cezary”) za zestaw ze szczególnym uwzględnieniem utworu Jak Szymon figurę budował.

Wyróżnienia w prozie otrzymali: Tadeusz Charmuszko („Orkisz”) za utwór Handlarz końmi, Zbigniew Kryściak („Zbik”) za tekst Hanuś, Zdzisław Maciejewski („Leostachy”) za tekst Obyś jeszcze żył, Waleria Prochownik („Wrzos”) za teksty Diabelski poranek i Spiywok, Stanisław Ptaszek („Kurcobel”) za przekaz Ślub to święto rzec oraz Anna Małgorzata Repa („Kumoska”) za przekaz anegdotyczny Moje dwa jynzyki.

Zdaniem jury poziom artystyczny nadesłanych utworów poetyckich był na ogół wyrównany i dość wysoki. Przeważały liryki refleksyjne o tematyce osobistej, nie zabrakło również poetyckich opisów przyrody oraz tekstów wspomnieniowych utrzymanych w stylistyce poezji ludowej. Zwróciły też uwagę liczne teksty wykorzystujące w sposób twórczy gwarę. Dwa zestawy zostały zdyskwalifikowane ze względu na plagiat oraz nadesłanie tekstu już wcześniej publikowanego. W tegorocznej edycji przyznano nagrody finansowe pozyskane z repartycji pośredniej tzw. czystych nośników ZAiKS. Zostaną one przesłane pocztą do końca 2016 roku. Utwory nagrodzone i wyróżnione będą opublikowane w kolejnych numerach „Twórczości Ludowej” w 2017 roku. Egzemplarze autorskie wraz z dyplomami dla wszystkich laureatów konkursu prześlemy po ukazaniu się kwartalnika.

* Zdjęcie na górze: Logo Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, wyk. Roman Prószyński.