Kultura ludowa Górali Sądeckich

Monografia zatytułowana “Kultura ludowa Górali Sądeckich. Od Kamienicy, Łącka i Jazowska” pod redakcją Katarzyny Ceklarz i Magdaleny Kroh składa się z 21 artykułów historyczno-etnograficznych, poruszających zagadnienia dotyczące m.in. stroju, obrzędowości dorocznej i rodzinnej, rolnictwa, pasterstwa i pożywienia, rzemiosła, sztuki, muzyki i tańca, a także budownictwa, demonologii, historii i podziałów etnograficznych na subregiony.

Jest to pierwsza, tak obszerna praca naukowa dotycząca dziedzictwa kulturowego Górali Sądeckich. Książka liczy 650 stron, zawiera 230 fotografii i rycin (w tym wiele archiwalnych publikowanych po raz pierwszy), a także mapy i szkice.

Wśród autorów monografii znalazło się wielu wybitnych specjalistów z dziedziny etnografii m.in. badacze wywodzący się ze środowiska sądeckiego jak: Maria Brylak-Załuska, Aleksandra Szurmiak-Bogucka, Zbigniew Wolanin czy Adam Bartosz.

Książka ta jest tomem kontynuującym, cieszącą się coraz większym zainteresowaniem odbiorców, serię wydawniczą Biblioteki Górskiej COTG PTTK poświęconą kulturze grup etnograficznych Małopolski. Do tej pory we współpracy z Województwem Małopolskim ukazały się monografie: Górali Babiogórskich, Orawskich, Spiskich, Zagórzańskich, Pienińskich, Kliszczackich.

Spotkanie promocyjne odbędzie się w poniedziałek 12 grudnia 2016 r., o godz. 17.00 w sali MCK „Sokół” w Nowym Sączu.

Z recenzji prof. dra hab. Jana Święcha:

Przedstawiona do recenzji monografia jest siódmym tomem z serii wydawniczej “Kultura ludowa Górali”, której wydawcą jest Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. “Kultura ludowa Górali Sądeckich” jest bez wątpienia najdoskonalszym pod względem merytorycznym tomem wspomnianej serii i jednym z najlepszych tego typu opracowań w polskiej literaturze etnograficznej. Tak wysoka ocena recenzowanej monografii wynika z jednej strony z zaawansowanego stanu badań nad wspomnianą grupą etnograficzną, z drugiej  zaś, ze znakomitego doboru autorów poszczególnych jej części. Większość z nich to uznani muzeolodzy, głęboko osadzeni w prezentowanym terenie, którzy w swoich rozważaniach wykazali ogromne znawstwo podjętej tematyki, dbałość o etnograficzny szczegół oraz „życzliwy stosunek do rzeczy” – wyrażony nie tylko ich metrykalnym i technicznym opisem, ale przedstawieniem całego bogactwa zawartych w nich treści i symboli.

Monografia jest ogromnym dokumentem prezentującym kulturę Górali Sądeckich. Prowadzone rozważania przekonują czytelnika, że nie jest to jedynie opowieść o przeszłości. Wiele wątków sygnalizuje jak współczesne życie tej ludności determinuje ciągłość kulturowa, odwołująca się do tradycji. “Kultura ludowa Górali Sądeckich” jest zatem z jednej strony fundamentalnym wkładem w naukowy dyskurs, z drugiej zaś, adresowana jest do szerokiego grona odbiorców zafascynowanych  własną swojskością kulturową.

Kultura ludowa Górali Sądeckich

Kultura ludowa Górali Sądeckich