Łańcuckie na finiszu

Dobiega końca realizacja projektu badawczego „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian”. Obecnie w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej trwa opracowanie materiałów zebranych podczas ostatniego etapu badań terenowych nad kulturą Rzeszowiaków.

Celem projektu było zebranie informacji o kulturze mieszkańców okolic Rzeszowa, Przeworska i Łańcuta, czyli terenów zamieszkiwanych przez grupę umownie zwaną przez etnografów Rzeszowiakami. W roku 2014 badania odbyły się w Rzeszowskiem, w 2015 – w  Przeworskiem, a obecnie zakończono badania w Łańcuckiem. Badania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zebrane wywiady zostały opracowane. Wyłuskano z nich najważniejsze informacje i zapisano je. Te, w których pojawiła się dobrze zachowana gwara, zostały spisane z zachowaniem cech wymowy charakterystycznych dla regionu.

Trwają jeszcze prace nad zapisem nutowym nagranych w terenie melodii. Również teksty pieśni i piosenek zostaną spisane ze słuchu.

fot. Archiwum Naukowe MKL w Kolbuszowej

fot. Archiwum Naukowe MKL w Kolbuszowej

Tak opracowane materiały mają w przyszłości nie tylko dokumentować zastany stan kultury ludowej na badanym terenie, ale też mogą być pomocne dla wszystkich zainteresowanych kulturą ludową.

Opracowane materiały będą czekać na wszystkich zainteresowanych w Archiwum Naukowym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, a na grudzień planowane jest spotkanie podsumowujące.

* fot. Archiwum Naukowe MKL w Kolbuszowej