„Kroszonki Opolskie 2012”

Helena Wojtasik - zdobi jajka wielkanocne, techniką batiku, fot. Muzeum Wsi Opolskiej

Helena Wojtasik – zdobi jajka wielkanocne techniką batiku
fot. Muzeum Wsi Opolskiej

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy współpracy Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych zapraszają w dniach 28-29 lutego na XXI Konkurs Plastyki Obrzędowej "Kroszonki Opolskie 2012".

Corocznie podczas dni konkursowych powstają pradziwe arcydzieła na małych kruchych skoropkach.

Celem konkursu jest dokumentowanie, kultywowanie i upowszechnianie plastyki obrzędowej związanej z okresem Świąt Wielkanocnych.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, którzy ukończyli 16 lat.

Zadaniem dla uczestników jest dostarczenie dwóch własnoręcznie zdobionych kroszonek, pisanek, oklejanek lub obszywanek oraz narzędzi do wykonania prac.

Po zakończeniu przewodu konkursowego uczestnik przekazuje do oceny Jury trzy prace, w tym jedną wykonaną podczas przewodu.

Ocenie podlegać będą: zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki, precyzja i dokładność wykonania oraz walory artystyczne.

REGULAMIN KONKURSU DLA DOROSŁYCH

 1. Celem konkursu jest dokumentowanie, kultywowanie i upowszechnianie plastyki obrzędowej związanej z okresem Świąt Wielkanocnych.
 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, którzy ukończyli 16 lat.
 3. Konkurs odbędzie się 28 lutego 2012 r. w godz. 10.30 – 13.30 w sali budynku Muzeum Wsi Opolskiej – Opole, ul. Wrocławska 174.
 4. Wymagania dotyczące uczestnictwa:Zdobienie jaj techniką batiku. Powstaje piękna barwna pisanka.
 • a) warunkiem przystąpienia do konkursu jest przyniesienie dwóch własnoręcznie zdobionych kroszonek, pisanek, oklejanek lub obszywanek oraz narzędzi do wykonania prac.
 • b) w czasie trwania konkursu uczestnik wykona – dodatkowo jedną pracę konkursową dowolną techniką zdobniczą taką, jak: pisanie woskiem, drapanie, trawienie, oklejanie lub obszywanie.
 • c) po zakończeniu przewodu konkursowego uczestnik przekazuje do oceny Jury trzy prace, w tym jedną wykonaną podczas przewodu konkursowego Zdobienie jaj poprzez oklejanie sitowiem.
 • d) uczestnik winien zgłosić swój udział w biurze organizacyjnym konkursu w dniu przewodu konkursowego, najpóźniej do godz. 10.15.

5. Informacje dotyczące oceny prac konkursowych:a) prace oceniane będą według następujących kategorii: – wykonane techniką rytowniczą (drapane) – wykonane techniką batikową (pisane woskiem) – wykonane innymi technikami (np. trawione kwasem, oklejane, obszywanie)Do oceny konkursowej będą dopuszczone prace wykonane wyłącznie techniką tradycyjną.b) przy ocenie prac pod uwagę wzięte będą takie elementy jak – zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki – precyzja i dokładność wykonania – walory artystycznec) zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatorów.d) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach reklamowych. Jajko ozdobione techniką rytowniczą – kroszonka.

 • Nagrody:Nagroda Główna im. Jerzego Lipki w wysokości 500,- zł
 1. a) za najlepsze prace konkursowe w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy w wysokości: I nagroda 300,-zł, II nagroda 250,-zł , III nagroda 200,-zł, 5 wyróżnień 100,-zł b) o przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.c) komisja konkursowa posiada prawo zmiany wysokości nagród i ich podziału.
 • Wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2012 r., godz. 10.30 (Niedziela Palmowa) w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, podczas Jarmarku Wielkanocnego.
 • Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, której otwarcie nastąpi w dniu 1 kwietnia 2012 r. (Niedziela Palmowa) w Muzeum Wsi Opolskiej, podczas imprezy plenerowej -Jarmark Wielkanocny.
 • Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 14.00, tel. 0774743021, 0774572349.

U W A G A: organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu

REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 1. Celem konkursu jest dokumentowanie, kultywowanie i upowszechnianie tradycji regionalnej związanej z okresem Świąt Wielkanocnych.
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej do lat 16, uczęszczających do szkół województwa opolskiego
 3. Konkurs odbędzie się 29 lutego 2012 r. w godz. 10.30 – 13.30, w sali budynku Muzeum Wsi Opolskiej – Opole, ul. Wrocławska 174.
 4. Warunki uczestnictwa:

a/ udział w konkursie należy zgłosić do dnia 24 lutego br., w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, tel. 0774743021 lub 0774572349, o udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

b/ warunkiem przystąpienia do konkursu jest przyniesienie jednej własnoręcznie wykonanej pracy wykonanej techniką tradycyjną oraz jednego jaja gotowanego lub wydmuszki, a także narzędzi do zdobienia.

c/ w czasie trwania konkursu uczestnik wykona jedną pracę konkursową dowolną, tradycyjną techniką zdobniczą taką, jak: pisanie woskiem, drapanie, trawienie lub oklejanie tradycyjnymi materiałami.

d/ po zakończeniu przewodu konkursowego uczestnik przekazuje do oceny Jury dwie prace, w tym jedną wykonaną podczas przewodu konkursowego.

 • Informacje dotyczące prac konkursowych.

a/ prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: do 12 lat oraz od 13 do 16 lat, według technik wykonania:

– wykonane techniką rytowniczą (drapane)
– wykonane techniką batikową (pisane woskiem)
– wykonane innymi tradycyjnymi technikami (np. trawione kwasem, oklejane sitowiem).

Do oceny konkursowej będą dopuszczone prace wykonane wyłącznie techniką tradycyjną.

b/ Podczas oceny pod uwagę wzięte będą takie elementy, jak:

– zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki,
– precyzja i dokładność wykonania,
– walory artystyczne

c/ zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatorów.

d/ organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach reklamowych.

 • Nagrody:

a/ za najlepsze prace konkursowe w każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe, wyróżnienia oraz dyplomy:

I nagroda o wartości 150,- zł
II nagroda o wartości 120,- zł
III nagroda o wartości 100,- zł
5 wyróżnień o wartości 50,- zł

b/ o przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

c/ komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości nagród i ich podziału.

 • Wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2012 r. o godz. 10.30 – Niedziela Palmowa – w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu podczas Jarmarku Wielkanocnego.
 • Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, której otwarcie nastąpi w dniu 1 kwietnia 2012 r. – Niedziela Palmowa – w Muzeum Wsi Opolskiej, podczas imprezy plenerowej Jarmark Wielkanocny.
 • Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 14.00, tel. 077 4743021, 077 4572349.

U W A G A: organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu

Szczegółowych informacji udziela p. Bogdan Jasiński
77 457 23 49 (w.120)