Kroszonki Opolskie 2009

Muzeum Wsi Opolskiej i Stowarzyszenie Twórców Ludowych
zapraszają do udziału w konkursie plastyki obrzędowej
KROSZONKI OPOLSKIE 2009

Konkurs dla dorosłych- 3 marca, w godz. 10:30-13:30

Konkurs dla dzieci- 4 marca, w godz. 10:30-13:30
(dzieci i młodzież obowiązuje zgłoszenie uczestnictwa do 27 II 2009 w Muzeum Wsi Opolskiej)

Załączniki:
Regulamin – dorosli (doc), Regulamin – dzieci (doc)

Konkurs pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego

Szczegóły: Marta Szewerda
Dział Udostępniania i Edukacji
Muzeum Wsi Opolskiej
tel./fax 77 474 3021
77 4572349 (w.214)

TESTTT