Korycin w tkaninie dwuosnowowej Bernardy Rość

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie, 12 grudnia 2018 roku odbył się wernisaż wystawy Bernardy Rość, tkaczki z Korycina (województwo podlaskie). Ekspozycja wieńczy roczny cykl warsztatów rękodzielniczych tkactwa dwuosnowowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Artystka otrzymała na jego realizację roczne stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego.

Realizując program stypendialny, pani Bernarda Rość przekazywała najmłodszym mieszkańcom Korycina informacje i wiedzę na temat misternej sztuki jaką jest tkactwo dwuosnowowe.

Podczas warsztatów Stypendystka zdradziła dzieciom najcenniejsze tajniki tkania, przygotowała też wszystkie potrzebne materiały, a na zakończenie lekcji dzieci mogły samodzielnie tkać na krosnach. Prace wykonane przez dzieci znalazły się na wystawie finałowej. Oprócz tego mogliśmy podziwiać 4 prace stypendialne zrealizowane przez Artystkę w roku 2018 – „wieś”, „wiatrak”, „kościół” i „wiejska zabawa”.

Na wernisaż licznie przybyły dzieci, młodzież oraz starsi mieszkańcy Korycina. Swoją obecnością wernisaż zaszczycili twórcy ludowi, m. in. Pani Danuta Radulska, Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, Wójt Gminy Korycin Pan Mirosław Lech, Rodzina Pani Bernardy, Jej dzieci i wnuki.

Bernarda Rośc-wernisaz

Bernarda Rość, wernisaż wystawy

W imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Artura Kosickiego gratulacje przekazała Pani Helena Marcinkiewicz z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Uroczystość prowadziła Beata Matyskiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie.

To było znakomite i owocne spotkanie. W najbliższym czasie wystawa odwiedzi Lublin oraz Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Białymstoku.