Konkurs „Stara Tradycja” 2014

Konkurs adresowany jest do młodych muzyków, śpiewaków oraz kapel i jest okazją do prezentacji umiejętności gry i śpiewu wyrosłych na źródłach polskiej muzyki ludowej. Zgłoszenia do 16 marca br.

Celem konkursu jest promowanie młodych muzyków i śpiewaków –
kontynuatorów muzyki wiejskiej z konkretnych regionów Polski
(współczesnych lub historycznych) oraz poszukiwanie formuł na obecność
tej muzyki we współczesnej kulturze.

10 finalistów konkursu
weźmie udział w koncercie finałowym Starej Tradycji podczas festiwalu
„Wszystkie Mazurki Świata” w Warszawie, 22 kwietnia 2014. Laureatów
wyłoni jury złożone z ekspertów, muzyków oraz badaczy żywego dziedzictwa
muzycznego.

Konkurs „Stara Tradycja” organizowany jest przez
Fundację „Wszystkie Mazurki Świata” w ramach Festiwalu „Wszystkie
Mazurki Świata”.

REGULAMIN KONKURSU

1. UCZESTNICY

•  
 Uczestnikami Konkursu „Stara Tradycja” mogą być muzycy i zespoły,
które nie mają jeszcze na swym koncie autorskiej publikacji płytowej.
•  
 Uczestnikami mogą być zarówno soliści (śpiewacy i instrumentaliści),
jak i zespoły – zarówno instrumentalne (kapele), jak i śpiewacze.
•    Wiek wykonawców zgłoszonych do konkursu (solistów bądź członków zespołów/kapel) nie powinien przekroczyć 40 lat.
•    Każdy z uczestników konkursu może zostać zgłoszony tylko raz – jako członek zespołu/kapeli bądź solista.
•  
 Laureaci trzech pierwszych miejsc edycji 2013 proszeni są o nie branie
udziału w dwóch kolejnych edycjach konkursu (2014, 2015).

2. ZGŁOSZENIA

•  
 Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać 3 nagrania w formacie mp3
z utworami będącymi kontynuacją konkretnej tradycji muzycznej z terenu
Rzeczpospolitej. Nagrania należy przesłać na adres
stara.tradycja@festivalmazurki.pl do 16 marca 2014. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
•  
 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z deklaracją gotowości
przyjazdu na koncert finałowy konkursu Stara Tradycja (22 kwietnia 2014,
Warszawa) – w przypadku zakwalifikowania do finałowej dziesiątki.
•  
 Wraz z nagraniami należy przysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (w
załączniku, a także do pobrania na stronie Festiwalu Wszystkie Mazurki
Świata www.festivalmazurki.pl w zakładce Stara Tradycja). W formularzu
należy podać źródła nadesłanych utworów (nazwiska muzykantów, od których
pochodzą melodie, tytuły nagrań archiwalnych, publikacji itp.).

3. NAGRODY

•  
 Pierwsza trójka laureatów IV edycji konkursu Stara Tradycja otrzyma
nagrody pieniężne. Łączna pula nagród w 2014 roku wynosi 4500 zł.
•  
 Zdobywca I miejsca otrzyma także zaproszenie do gościnnego występu
podczas jednego z koncertów na Festiwalu „Nowa Tradycja” w Warszawie,
organizowanego przez Program II Polskiego Radia.

4. JURY, OCENIANIE ZGŁOSZEŃ, WYŁANIANIE LAUREATÓW

•    Zwycięzcy konkursu (I, II i III miejsce, nagroda publiczności) wyłonieni zostaną w głosowaniu Jury oraz publiczności.
•    W Jury konkursu zasiadają eksperci, badacze polskiej muzyki ludowej oraz muzycy – praktycy żywego dziedzictwa muzycznego.
Skład
Jury: Ewa Grochowska, Andrzej Bieńkowski, Piotr Kędziorek, Marcin
Pospieszalski, Tomasz Nowak, Adam Strug, Janusz Prusinowski.
•    W I
etapie konkursu, na podstawie nadesłanych nagrań wyłonionych zostanie
dziesięciu uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
koncercie finałowym (22 kwietnia, Warszawa). Wszystkie zgłoszenia
zostaną zakodowane przez organizatora – Jury oceniać będzie anonimowe
nagrania. Nadesłane utwory muszą zostać opatrzone dokładną informacją o
pochodzeniu melodii (nazwiska muzykantów, nazwy kapeli, regionu i wsi
lub tytuły wydawnictw, które stały się źródłem dla młodych muzyków).
•  
 Koncert finałowy „Stara Tradycja” jest jednym z kluczowych wydarzeń
Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” i łączy się z informacją i promocją
całego Festiwalu. Jest on wydarzeniem zarówno jako finał konkursu jak i
jako spotkanie jego uczestników. Organizatorzy zapewniają nocleg i
wyżywienie uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w koncercie finałowym
(22 kwietnia 2014, Warszawa).

ZGŁOSZENIA (nagrania i formularz) PROSIMY PRZESYŁAĆ DO 16 MARCA 2014  NA ADRES:
stara.tradycja@festivalmazurki.pl

Koordynator Konkursu „Stara Tradycja” 2014: Michał Maziarz

POBIERZ:
Regulamin konkursu "Stara Tradycja"
Formularz zgłoszeniowy

TESTTT