“Konkurs Poetycki im. Stanisława Buczyńskiego“ – najwybitniejszego poety ludowego Ziemi Zamojskiej

Konkurs Poetycki im. Stanisława Buczyńskiego – najwybitniejszego poety ludowego Ziemi Zamojskiej

REGULAMIN

Tematyka konkursu obejmuje:
– pracę na roli
– zjawiska przyrody
– wartości życia chłopskiego oraz aktualne problemy życia na wsi

Na Konkurs należy przesłać zestaw wierszy (nie mniej niż 3 utwory) – nigdzie dotychczas nie publikowane oraz nagradzane w innych konkursach.

Utwory należy nadesłać w 3 egzemplarzach każdy w czytelnym rękopisie lub maszynopisie, opatrzone godłem oraz notkę zawierającą:
– imię i nazwisko
– dokładny adres zamieszkania
– datę urodzin
– wykształcenie i zawód

Prace konkursowe przyjmuje biuro Oddziału STL w Zamościu, ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość do dnia 28 lutego 2009 roku.

Przesyłka winna być opatrzona dopiskiem “Konkurs im. Stanisława Buczyńskiego”.

O miejscu i terminie podsumowania konkursu (wręczenie nagród) uczestnicy zostaną powiadomieni listownie.

Powołane przez organizatorów Jury Konkursu dokona oceny wszystkich nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia. Nagrody mogą być przyznane za cały zestaw lub za jeden utwór.

UWAGA!! Konkurs adresowany jest do twórców ludowych zrzeszonych i niezrzeszonych w STL (wyłącznie osoby dorosłe) z regionu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

Organizatorzy:
Zamojski Dom Kultury w Zamościu oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny w Lublinie
przy wspołpracy
Oddziału Zamosjkiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Hrubieszowskiego Domu Kultury, Hrubieszowskiego Towarzystwa Regionalnego.

……………………………..

Stanisław Buczyński – urodził się 29 VII 1912 roku w Ulatowie-Borzuchach, w rodzinie chłopskiej. Wiersze pisał od 14 roku życia, zadebiutował w 1929 roku na łamach prasy grudziądzkiej. We wrześnie 1939 r. Stanisław Buczyński zamieszkał w Kotorowie. Opublikował trzy tomy poezji: "Maski" (Lublin 1963 r.), "Dzień walki" (Lublin 1968 r.), "Wszystko co we mnie jest z pola" (Lublin 1981 r.). Trzeci tom wierszy okazał się być pożegnalnym – Stanisław Buczyński umarł 23 lutego 1982 roku.

TESTTT