Władysław Jagiełło: „Rybołówstwo Borowiaków Tucholskich”

Praca Władysława Jagiełły pt. „Rybołówstwo Borowiaków Tucholskich” to pierwsza publikacja w nowej serii wydawniczej Muzeum Etnograficznego w Toruniu „Etnografia Ocalona”. 

Wydawnictwo, które ukazuje się po 69 latach od jej powstania
zawiera cenny materiał ilustracyjny – rysunki sprzętu i narzędzi połowu
oraz fotografie wykonane w trakcie badań prowadzonych w 1934 i 1935 r.

Przygotowana jako dysertacja doktorska praca lwowskiego etnologa jest jedynym tak szczegółowym opracowaniem rybołówstwa bliskiego nam regionu.

Jej atutem jest z pewnością czas, do którego się odnosi oraz zatrzymany obraz kultury, tak bardzo już odległy od naszej rzeczywistości.

Szczególnie cenny wydaje się materiał ilustracyjny – rysunki sprzętu i narzędzi połowu oraz fotografie wykonane w trakcie badań prowadzonych w 1934 i 1935 r.

Redakcja naukowa: Artur Trapszyc
Redakcja wydawnicza: Urszula Makowska
Skład, łamanie i opracowanie ilustracji: Marian Kosicki

Źródło: www.etnomuzeum.pl

TESTTT