„Herody” w Węgorzewie

Na XXVII Międzynarodowy Przegląd Widowisk Kolędniczych „Herody” w Węgorzewie w dniach 29-30.01.09 r. zgłosiło swój udział 25 zespołów, z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz goście – zespół „Sużanianka” z Sużan na Litwie i zespół „Pszczółka” z Kaliningradu Obwodu Federacji Rosyjskiej.

Jury w składzie ks. Piotr Mazurek, proboszcz z Parafii Dobrego Pasterza w Węgorzewie, etnolog Izabela Szmuc z Muzeum Kultury Ludowej i teatrolog Kazimierz Tarasiewicz będą oceniać i zwracać uwagę na powiązanie widowiska, jasełek, z tradycją terenu z którego pochodzi zespół, na stroje, rekwizyty kolędnicze, dekoracje a przede wszystkim na dobór tekstów, zawartość scenariusza oraz ogólne wrażenie.

Dodatkowej ocenie podlegać będzie wykonanie starych kolęd czy widowiska opartego na tekstach źródłowych. Najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe, sponsorem nagród jest Związek Gmin Warmińsko-Mazurskiech.

Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymają dyplomy uczestnictwa i okolicznościowe pamiątki. Uczestnicy przeglądu są gośćmi Muzeum Kultury Ludowej i bezpłatnie będą zwiedzać Muzeum i Park Etnograficzny nad Węgorapa.

Przegląd rozpocznie się w czwartek 29.01.09r. o godz. 9 do 15, w sali widowiskowej Węgorzewskiego Centrum Kultury i Promocji przy ul. Bema 14 w Węgorzewie i trwać będzie do piątku. Wyniki przeglądu znane będą w sobotę 31.01.2009.

KulturaLudowa.pl jest patronem medialnym Przeglądu.

Krystyna Jarosz

TESTTT