Konkurs na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie

Prelekcje, aktywności plenerowe i wystawy można zgłaszać do konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie. Konkurs skierowano do właścicieli lub zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Jesteś właścicielem lub zarządcą zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków? Twoją pasją jest przeszłość i popularyzowanie wiedzy o zabytkach? Realizujesz projekty edukacyjne dotyczące zabytków? Jeśli tak, to zapraszamy do wzięcia udziały w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie.

Konkurs skierowany jest właścicieli lub zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Celem Konkursu jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków poprzez wybieranie, nagradzanie, a także promowanie najlepszych działań edukacyjnych podejmowanych w tym zakresie przez właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytków lub realizowanych we współpracy z nimi w 2015 roku.

By wziąć udział w konkursie, należy do 26 września br. zgłaszać projekty, które:
– rozpoczęły się i zostały zrealizowane w 2015 roku;
– upowszechniały wiedzę o konkretnym zabytku, zabytkach lub przestrzeni zabytkowej bądź też przyczyniły się do zwiększania świadomości społecznej dotyczącej wartości i znaczenia konkretnych obiektów zabytkowych i wpływały na zwiększenie społecznego przekonania o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie;
– przynajmniej częściowo angażowały uczestników projektu i/lub publiczność do poznawania zabytków in situ;
– były organizowane lub współorganizowane przez właścicieli, posiadaczy lub zarządców obiektów lub przestrzeni wpisanych do rejestru zabytków.
Zgłoszenia mogą być nadsyłane w trzech kategoriach:
– prelekcje, wykłady, warsztaty,
– aktywności plenerowe,
– wystawy i projekty multimedialne.

Jury konkursu wybierze i nagrodzi najlepsze zgłoszone projekty. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe.

Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 26 września 2016 na adres Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa. Pytania prosimy kierować na adres agajc@nid.pl

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w listopadzie 2016 roku.
Konkurs ogłaszany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad nim sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje procedurę konkursową.

Szczegółowe informacje o sposobie przygotowania zgłoszeń znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.nid.pl.