Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim

Do 30 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia do konkursu na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim. Rozstrzygnięcie oraz przyznanie nagród konkursowych, których suma wynosi 27.500 nastąpi do 25 października 2009 roku. Organizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Organizatorzy konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Cele konkursu:
1. Ochrona tradycyjnego, wiejskiego budownictwa drewnianego.
2. Propagowanie wiedzy na temat wartości zabytkowej i piękna dawnej wiejskiej architektury drewnianej.
3. Zdopingowanie i zachęcanie władz gminnych i właścicieli obiektów drewnianego budownictwa wiejskiego do dbałości o ich stan.
4. Rozpropagowanie wśród okolicznych mieszkańców oraz turystów piękna i wartości dawnej zabudowy drewnianej.
5. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, dumy z dbałości o zachowane obiekty i potrzeby ich konserwacji i utrzymania.
6. Wskazanie możliwości dostosowania budynków drewnianych do współczesnych potrzeb z zachowaniem ich naturalnych pierwotnych właściwości.

Warunki udziału w konkursie:
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich właścicieli i użytkowników budynków drewnianych na terenach wiejskich województwa podlaskiego (w miejscowościach liczących do 5 000 mieszkańców):
– budynki mieszkalne: chałupy, dwory, czworaki, dróżniczówki, plebanie,
– budynki gospodarcze: spichrze, stodoły, wozownie, maneże, itp.
– budynki użyteczności publicznej: dworce kolejowe, karczmy, szkoły, siedziby urzędów gminy, spichrze gminne,
– budynki przemysłowe: wiatraki, młyny, kuźnie, itp.
– zagrody wiejskie i założenia dworskie,
2. Do konkursu można zgłaszać obiekty powstałe do 1960 roku.
3. W konkursie nie mogą uczestniczyć obiekty podległe ochronie poprzez Muzea i Skanseny.
4. Zgłaszanie obiektu do konkursu wymaga zgody jego właściciela.

Oceny i nagrody:
1. W skład jury wchodzą:
– przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego,
– przedstawiciele Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
– przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Białymstoku,
– przedstawiciele Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
– przedstawiciele Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
2. Ocena obiektów będzie się opierać na wyrażonej opinii członków jury wyrażonych w sytuacjach dyskusyjnych większością głosów jury, które będzie brało za podstawę następujące kryteria:
– za stan zachowania obiektu zgodny z tradycją regionalnego budownictwa wiejskiego,
– za obiekty małej architektury (płot, studnie, kapliczki, itp.)
– za otaczającą zieleń nawiązującą do charakteru budynku,
– za zachowanie wnętrza zgodnego z tradycją lokalną, zwłaszcza urządzeń grzewczych.

Nagrody:
Suma nagród ufundowanych przez organizatorów konkursu wynosi 27.500 zł. (brutto).
Pierwsza nagroda – 6 000 zł., trzy drugie nagrody po 3.000 zł., pięć trzecich nagród po 1.500 zł. Oraz dziesięć wyróżnień po 500 zł.
Na wniosek jury wysokość nagród może ulec zmianie. W przypadku przyznania nagrody dla samorządu lub instytucji prowadzonych przez samorząd należy ją przeznaczyć w całości na ochronę dóbr kultury.

Termin:
Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2009 roku, ocena zgłoszonych budynków przez jury do 30 czerwca 2009 r, przyznanie nagród konkursowych do 25 października 2009 roku.

Informacji o konkursie udziela:
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, tel. (086) 277 13 28 wew. 21 w godz. 8-16. www.muzeumrolnictwa.pl

Udział w konkursie należy zgłaszać wypełniając załączony druk zgłoszenia.

Adres, na który należy zgłaszać oferty do konkursu:
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5
e-mail: zabytekpodlasia@interia.pl

Źródło: www.muzeumrolnictwa.pl