Konferencja naukowa na jubileusz 80-lecia Muzeum im. Władysława Orkana

W tym roku Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju obchodzi jubileusz 80-lecia powstania. W ramach obchodów muzeum realizuje projekt naukowo – badawczy pt. „Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat Polskich”, którego zwieńczeniem będzie m.in. ogólnopolska konferencji naukowa oraz wystawa etnograficzna.

Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat Polskich”.

Z okazji jubileuszu 80-lecia powstania Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju realizuje projekt naukowo – badawczy, który dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa i tradycyjna.

W ramach projektu w dniach 19-20 listopada br. zorganizowana zostanie I Ogólnopolska Konferencji Naukowej dotycząca rzemieślniczych tradycji regionu karpackiego. Konferencja pt. „Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat Polskich” skierowana jest do środowiska akademickiego, muzealników oraz badaczy tej tematyki. Opiekę merytoryczną nad konferencją objął Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład rady naukowej konferencji weszli: prof. dr hab. Jan Święch, prof. dr hab. Zbigniew Libera oraz dr hab. Marcin Brocki.

Ważnym elementem projektu są również badania terenowe dotyczące ostatnich wiejskich rzemieślników.

– Badania te są kontynuacją badań terenowych dotyczących jednego z rzemiosł, z których niegdyś słynęła Rabka – tj. garncarstwa prowadzonych w latach 70. XX wieku przez naszą instytucję. Realizacja zadania ma na celu uzupełnienie zasobów Archiwum Etnograficznego Muzeum, którego zadaniem jest utrwalanie wszelkich widocznych przejawów kultury tradycyjnej – wyjaśniają organizatorzy.

Muzealnicy przeprowadzili wywiady i kwerendy terenowe w Porębie Wielkiej, Koninie, Kasinie Wielkiej, Rdzawce, Ponicach oraz Rabce – Zdroju.

Jednym z efektów realizacji zadania będzie film etnograficzny dokumentujący  prowadzone badania. Rezultaty badań obejrzeć będzie można również na wystawie z cyklu „O rabczańskich rzemieślnikach”, prezentującej zakłady rzemieślnicze działające na terenie Rabki. Ekspozycja zostanie otwarta podczas obchodów jubileuszowych 19 listopada 2016 r.

Autorkami i realizatorkami projektu są Małgorzata Wójtowicz – Wierzbicka i Natalia Klęsk.

Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju zaprasza do wzięcia udziału we wspomnianej konferencji. W związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale w konferencji, decyduje kolejność zgłoszeń.  Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 31 października 2016 r. na adres Muzeum: biuro@muzeum-orkana.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz karta zgłoszenia dostępne do pobrania na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum-orkana.pl

Zobacz program konferencji

* * *

Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju – mieści się w zabytkowym drewnianym kościółku z 1 połowy XVII w. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej. W latach 1929–1936 kościół został przekształcony z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Muzeum im. Władysława Orkana, nadanie imienia odbyło się za osobistą zgodą pisarza. Muzeum mieści się w wieży-dzwonnicy zabytkowego kościoła. Placówka została uroczyście otwarta w sierpniu 1936. W pięciu pomieszczeniach zgromadzono uporządkowane tematycznie przedmioty z XIX i XX wieku prezentujące dawny świat górali zamieszkujących Beskidy. Ekspozycja poświęcone są garncarstwu, pasterstwu, strojowi oraz dawnej rzeźby ludowej. Zgromadzono także instrumenty muzyczne, zabawki oraz zdjęcia Władysława Orkana i jego matki jak również dwa pastele malowane ręką pisarza.

* Zdjęcie na górze: fot. Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju / www.facebook.com

Źródło: materiał nadesłany / Wikipedia